Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень в управлінні персоналом

Остання редакція: 03.12.18

Публікаціі з предмету

  • Методологія наукових досліджень в управлінні персоналом (магістерський рівень в.о.) (251 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в управлінні персоналом» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8У04 «Менеджмент персоналу»15 Жовтня 2019 р.