Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мотиваційний менеджмент

Метою науки є формування теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової і статусної мотивації.

Завданням науки є отримання студентами стійких сучасних знань з теорії мотиваційного менеджменту, формування у них навиків і вмінь самостійно аналізувати стан мотивації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її посилення; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень з мотиваційного менеджменту.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-        оцінювати стан матеріальної мотивації в організації й проектувати заходи щодо її удосконалення;

-        розробляти конкурентоспроможний компенсаційний пакет для різних категорій персоналу;

-        визначати оптимальну структуру компенсаційного пакета для різних категорій персоналу;

-        визначати основні чинники диференціації заробітної плати різних категорій персоналу та враховувати їх під час розроблення тарифних умов й інших складових заробітної плати;

-        визначати економічну доцільність вибору того чи іншого підходу до проектування основної заробітної плати, розробляти тарифні умови оплати праці в організації за різних підходів до їх побудови;

-        оцінювати посади, формувати грейди та установлювати міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці;

-        розробляти преміальне положення в організації: визначати показники, умови преміювання, розмір премій і установлювати періодичність їх виплати;

-        обґрунтовувати необхідність і доцільність вибору різних варіантів установлення доплат і надбавок й одноразових премій і винагород;

-        визначати оптимальний підхід до установлення соціальних виплат і заохочень, формувати їх набір згідно з обраним підходом;

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету