Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація консалтингового бізнесу з управління персоналом

Метою дисципліни  є отримання студентами стійких сучасних знань та практичних навичок організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та підприємницької діяльності з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку консалтингової діяльності в управлінні персоналом та технології надання консалтингових послуг для компаній-замовників. Розуміння закономерностей виникнення і розвитку консалтингу в управлінні персоналом та його місця в галузі управлінського консалтингу.

 Завданнядисципліни: формування знань та умінь у студентів для професійного застосування технологій консалтингової діяльності в управлінні персоналом.

          Студенти матимуть компетенції(вміння):

•  розрізняти види консалтингової діяльності в управлінні персоналом;

•  дотримуватись основних етапів консультування та формувати завдання консультанта на кожному етапі;

•  надавати рекомендації клієнту щодо покращення організаційно-управлінських показників діяльності відділу персоналу;

•  складати бізнес-план та маркетинговий план діяльності консалтингової компанії;

•  зареєструвати компанію та суб’єкта підприємницької діяльності в державних установах;

•  формувати організаційну структуру консалтингової компанії;

Остання редакція: 03.12.18

Публікаціі з предмету