Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління брендом роботодавця

Метою дисципліни є набуття компетенцій у галузі дослідження та формування позитивного бренду роботодавця на внутрішньому на зовнішньому ринку праці.

Завданням дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетенцій щодо дослідження бренду роботодавця, а також розроблення комплексних програм по формуванню позитивного бренду роботодавця з метою посилення конкурентних позицій на зовнішньому ринку, розвитку відданості та лояльності, посилення мотивації персоналу підприємства.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

—    досліджувати бренд роботодавця на ринку праці та складати іміджевий профіль підприємства-роботодавця;

—    оцінювати конкурентоспроможність підприємства на ринку праці;

—    позиціонувати бренд роботодавця на ринку праці, зокрема й з використанням Інтернет - технологій і соціальних мереж;

—    розробляти заходи щодо посилення конкурентних позицій підприємства на ринку праці;

—    налагоджувати зв’язки з партнерами на ринку праці;

—    обґрунтовувати доцільність використання різних методів інформування цільової аудиторії про можливості роботи на підприємстві;

—    розробляти заходи щодо формування позитивного бренду роботодавця на ринку праці;

—    розробляти програми формування позитивного внутрішнього бренду роботодавця;

—    розробляти програми залучення та управління талантами;

—    організовувати внутрішні комунікації на підприємстві.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету