Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Білик Ольга Миколаївна

Кафедра: Соціоекономіки та управління персоналом
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 2001 р. закінчила КНЕУ та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту персоналу.

З 2003 р. по теперішній час працює у ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» на кафедрі управління персоналом та економіки праці.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації".

Викладає дисципліни:

1) Оцінювання персоналу

2) Економіка праці та соціально-трудові відносини

3) Інноваційні технології управління персоналом (PhD)

4) Менеджмент персоналу 

5) Тренінг «Особистісні компетенції ефективного менеджера: формування та розвиток»

6) Labor Economics

7) Створення власного бізнесу (Сертифікована програма)

8) Управління людським розвитком