Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Калина Алла Василівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 41 рік
Біографія:

Працювала на посадах наукового співробітника в науково-дослідних установах Міністерства продовольчого машинобудування (УкрНДІпродмаш), Міністерства місцевої промисловості (УкрНДІмісцепром) та Міністерства економіки України (НДЕІ)