Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Щетініна Людмила Валеріївна

Кафедра: Соціоекономіки та управління персоналом
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Народилася 4 червня 1978 року в м. Києві, в 2001 році завершила навчання в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з менеджменту персоналу, захистила дисертацію на тему «Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституціональний аспект» і в 2005 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, в 2010 році присуджено вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці. 

Корисні посилання:

https://orcid.org/0000-0003-1519-0647

http://www.researcherid.com/rid/K-7196-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7edio_0AAAAJ&hl=uk&oi=ao