Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Смалійчук Ганна Володимирівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

Народилася 14 травня 1984 року у м. Славута Хмельницької області. У 2006 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та отримала диплом магістра за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». У 2009 р. закінчила аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі управління персоналом та економіки праці. З 2007 року і на даний момент працює старшим викладачем кафедри управління персоналом та економіки праці. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Зовнішня трудова міграція населення України та її вплив на трансформацію ринку праці» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Викладає дисципліни: "Управління конфліктами", "Стратегічне управління людськими ресурсами", "Тренерство і коучинг в управлінні персоналом", "Conflictology", "Соціальна відповідальність", "Управління трудовим потенціалом".