Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ10 Червня 2014р.

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра політичної історії

Кафедра політології та соціології

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ

Відділ теорії та історії політичної науки

ПРОГРАМА

КРУГЛОГО СТОЛУ

на тему:

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»

Дата проведення: 10 червня 2014 р.

Час проведення: 14.00-18.00

Місце проведення: пр. Перемоги 54/1, ауд. 203

І. Вступне слово

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Шульженко Федір Пилипович, доктор політ. наук, професор, почесний член Союзу юристів України

 

ІІ. Доповіді:

1. Переформатування сучасного українського суспільства: політичний контекст

Завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН УкраїниМихальченко Микола Іванович, доктор філос. наук, професор

2.Теоретико-правові питання становлення інституційних елементів громадянського суспільства в сучасній Україні

завідувач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Шульженко Федір Пилипович, доктор політ. наук, професор, почесний член Союзу юристів України

3. Громадянське суспільство в Україні у вимірі перспектив інтеграції з Європейським Союзом

завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьма» Дудко Ірина Дмитрівна, доктор політ. наук, професор

4. Подолання корупції як умова демократичної трансформації суспільства

професор кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі Невмержицький Євген Васильович, доктор політ. наук, професор

5. Держава в процесі переформатування громадянського суспільства

професор кафедри політології та соціології ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Гаєвська Оксана Борисівна, доктор філос. наук, професор

6. Проблеми правового забезпечення доступу до публічної інформації у контексті переформатування громадянського суспільства в сучасній Україні

доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Мачуський Володимир Володимирович, канд. юр. наук

7. Посткомуністична демократизація суспільства: досвід України та країн Центральної та Східної Європи

доцент кафедри політології та соціології ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Бульбенюк Світлана Степанівна, кандидат політ. наук, доцент

8. Українське національно орієнтоване дисиденство: змістові особливості та основні періоди

доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Якубенко Наталія Тихонівна, кандидат істор. наук., доцент

9. Кримінологічні аспекти забезпечення прав і свобод людини в умовах переформатуваннягромадянського суспільства в сучасній Україні

доцент кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Малютін Ігор Анатолійович, канд.юр.наук, доцент

10. Інституціональний потенціал української інтелігенції у процесах формування громадянського суспільства Австро-Угорщини ( кінець ХІХ– початок ХХ ст.)

професор кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Зайцева Зінаїда Іванівна, доктор. істор. наук, професор

11. Соціальна база формування української нації. Історичний контекст

доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Сацький Павло Вікторович, кандидат істор. наук, доцент

12. Сучасна система вищої освіти в Росії та її вплив на формування громадянського суспільства

ст. викладач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім..В.Гетьмана» Хан Євген Вікторович

ІІІ. Підведення підсумків

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» Шульженко Федір Пилипович, доктор політ. наук, професор