Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний фінансовий менеджмент

Існує з 2003 року, має 447 випускників.  Напрями магістерських досліджень: стратегія розвитку та архітектура світового фінансового ринку; хеджування та методи управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях; міжнародне портфельне інвестування в умовах глобалізації. 

Ключова специфіка

 • вивчення механізмів функціонування міжнародного фінансового ринку;
 • навички аналізу інвестиційних ризиків на світовому фінансовому ринку та шляхів їх мінімізації;
 • аналіз особливостей  формування стратегії розвитку фінансової системи окремої країни;
 • навички у застосуванні методів управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях;
 • аналіз кон’юнктури міжнародних фінансових ринків, формування ефективних фінансових стратегій суб’єктів господарювання;
 • розуміння сутності управління реалізацією міжнародного інвестиційного проекту;
 • вивчення особливостей функціонування міжнародних бірж, системи організації та проведення біржових торгів;
 • навички в аналізі біржових цін та фондових індексів.

 

Конкурентні переваги:

 • застосування інноваційних навчальних технологій
 • активний та інтерактивний режим роботи – «викладач-студент»

Випускаюча кафедра:

   кафедра міжнародних фінансів

 

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін:

 • розробка та реалізація фінансових стратегій на світових ринках;
 • діяльність з управління міжнародними інвестиційними проектами;
 • розробка інвестиційних проектів, проектний аналіз та складання бізнес-планів;
 • управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях;
 • розробка та впровадження новітніх фінансових інструментів;
 • генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародній фінансовій сфері;
 • підготовка та проведення біржових операцій на міжнародному ринку;
 • робота держслужбовця в Міністерстві фінансів України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 

Міжпредметний тренінг: 36-годинний тренінг, у проведенні якого задіяні фахівці фінансового ринку (практики) та представники державних органів – регуляторів фінансового ринку

 

 

Напрями магістерських досліджень: стратегія розвитку та архітектура світового фінансового ринку; хеджування та методи управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях; міжнародне портфельне інвестування в умовах глобалізації; діяльність банківських та небанківських фінансових установ на світовому ринку; механізми удосконалення фінансового менеджменту ТНК; стратегії виходу компаній на світовий фондовий ринок; розвиток основних сегментів та інфраструктури світового фондового ринку; управління активами інституційних інвесторів на міжнародному інвестиційному ринку; стратегії національних, іноземних і транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку; фінансові кризи та шляхи мінімізації негативних наслідків

Основні бази практики: Міністерство фінансів України; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг; провідні банки України; страхові компанії; фінансові компанії; аудиторські фірми.

Майбутнє працевлаштування: аналітик у фінансових компаніях; менеджер в ТНК; банківський працівник; Міністерство фінансів України; ДКЦПФР; Держфінпослуг;

фахівець з управління міжнародними інвестиційними проектами.

Назва дисципліни

Лектори,викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Міжнародний менеджмент

Панченко Є.Г. д.е.н., проф.

2.

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Татаренко Н.О. д.е.н., проф.

Лук’яненко Д.Г. д.е.н., проф.

3.

Менеджмент персоналу

Кравчук О.І., к.е.н., ст..викл.

4.

Глобальна економіка

Кальченко Т.В. д.е.н., доц..

Омельченко Р.В. к.е.н., доц...

5.

Управління міжнародною

конкурентоспроможністю

Швиданенко О.А. д.е.н., доц...

Федірко Ф.О. к.е.н., доц.

Модуль спеціальної підготовки

1.

Міжнародний фінансовий ринок

Савчук Н.В. к.е.н., доц..

2.

Фінансовий інжиніринг

Мусієць Т.В. к.е.н., доц..

3.

Міжнародні біржові технології

Баторшина А.Ф. к.е.н., ст..викл.

4.

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Фролова Т..О. к.е.н.,доц.

Модуль практичної підготовки

1.

Міжпредментний тренинг

Савчук Н.В. к.е.н., доц..

Мусієць Т.В. к.е.н., доц..

Баторшина А.Ф. к.е.н., ст..викл.

Фролова Т..О. к.е.н.,доц

2.

Практика

викладачі кафедр

3.

Магістерська дипломна робота

викладачі кафедр

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Міжнародний фінансовий менеджмент"

Остання редакція: 06.02.17