Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Програма є ексклюзивним проектом в Україні, яка здійснюється за підтримки американської програми імені Фулбрайта, українсько-японського центру та української аудиторської і консалтингової фірми "Делойт".  Дана програма, на відміну від існуючих на факультеті, має за мету формувати в випускників такі додаткові професійні компетенції:

 • вміння обґрунтувати та реалізувати спеціалізовані проекти у сфері інновацій, як ключового фактору конкурентоспроможності будь-якої структури;
 • вміння оцінити та здійснити  порівняльний аналіз (бенчмаркінг) міжнародного бізнес-середовища з метою успішної реалізації конкурентних стратегій;
 • навички та вміння забезпечити лідерські позиції та високий конкурентний статус суб’єктів господарювання на ринку.

Випускаюча кафедра:  кафедра міжнародної економіки.

Міжпредметний тренінг:  “Розробка стратегій конкурентного лідерства”.

Метою міжпредметного тренінгу є на основі набутих знань та навичок розробити стратегію конкурентного лідерства стосовно різного типу бізнес-структур, інноваційно-освітніх закладів, регіональних виробничих кластерів, секторів економіки, країн та інтеграційних угрупувань.

Напрями магістерських досліджень:

 1. Міжнародна конкурентоспроможність країн та регіональних інтеграційних утворень.
 2. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств, ТНК, ТНБ.
 3. Міжнародна конкурентоспроможність регіонів, кластерів.
 4. Міжнародна конкурентоспроможність секторів економіки.
 5. Міжнародна конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу.
 6. Міжнародна конкурентоспроможність університетів.

Основні бази практики: Міністерство економіки України, Міністерство промислової політики України, Антимонопольний комітет України та інші урядові структури, Рада конкурентоспроможності України, провідні міжнародні корпорації, які функціонують в Україні (Intel, Microsoftта інші), відомі українські компанії (SystemCapitalManagement, ТЕК та інші).

Майбутнє працевлаштування: експерти з питань міжнародної конкурентоспроможності, фахівці у сфері зовнішньоекономічної діяльності державних установ, консультанти з питань міжнародного підприємництва, менеджери інноваційних проектів, аналітики,топ-менеджери ТНК, менеджери відділів стратегічного планування корпорацій.

Навчання на програмі

Магістерська програма
“Управління міжнародною конкурентоспроможністю”

Назва дисципліни Лектори, викладачі
Нормативні дисципліни
1. Міжнародний менеджмент д.е.н., професор Панченко Є.Г. к.е.н., доценти: Петрашко Л.П., Пахомов С.І., Загородній І.П.
2. Міжнародні стратегії економічного розвитку д.е.н., професори: Чужиков В.І., Татаренко Н.І. к.е.н., доценти: Вітер І.І., Ткаленко С.І.
3. Менеджмент персоналу к.е.н. доцент Коновалов Ю.І., к.е.н., ст. викладач Вонберг Т.В.
4. Глобальна економіка д.е.н. професор Кальченко Т.В. к.е.н., доценти: Омельченко Р.В., Рябець Н.В., Тимків І.В.
5. Управління міжнародною конкурентоспроможністю д.е.н., професор Антонюк Л.Л.
Модуль спеціальної підготовки
1. Глобальне конкурентне лідерство

д.е.н. професор Поручник А.М.,
д.е.н. професор Швиданенко О. А.
д.е.н. академік Пахомов Ю.М.

2. Міжнародний інноваційний менеджмент д.е.н., професор Панченко Є.Г.
3. Управління інтелектуальною власністю кандидат юридичних наук, доцент, юрист-консультант з питань інтелектуальної власності, партнер правничої компанії “Юрінновація” Халаїм Н.О., к.е.н. доцент Ільницький Д.О.
4. Міжнародна конкурентна політика України д.е.н., професор Столярчук Я.М.
Модуль практичної підготовки
1. Міжпредметний тренінг професор Нью Йоркського університету Грегорі Гаденер
2. Практика Викладачі кафедри міжнародної економіки.
3. Магістерська дипломна робота

20-21 червня 2011року відбувся захист дипломних робіт на магістерській програмі "Управління міжнародною конкурентоспроможністю".

Захист магістерських робіт на програмі УМК (травень 2012)

В кінці червня 2013 року відбувся захист дипломних робіт на магістерській програмі "Управління міжнародною конкурентоспросможністю"

Напрями досліджень магістерської програми "УМК":

 1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації, фірми, корпорації, фінансових структур) (на конкретному прикладі)
 2. Стратегічні напрямки забезпечення конкурентного лідерства фірми (на конкретному прикладі) на світових ринках.
 3. Управління інноваційною конкурентоспроможністю компанії (на конкретному прикладі)
 4. Фінансова компонента міжнародної конкурентоспроможності фірми (на конкретному прикладі)
 5. Управління розвитком людського ресурсу компанії, в умовах глобальної конкуренції (на конкретному прикладі)
 6. Управління якістю товарів в системі менеджменту конкурентоспроможності (на конкретному прикладі)
 7. Управляння ризиками в умовах глобальної економічної кризи (на прикладі ТНК)
 8. Маркетингові стратегії міжнародної конкурентоспроможності фірми (на конкретному прикладі)
 9. Стратегії диверсифікації виробничої діяльності бізнес-структури в умовах глобальної конкуренції (на конкретному прикладі)
 10. Інтелектуальний ресурс міжнародної конкурентоспроможності фірми (на конкретному прикладі)
 11. Конкурентні бізнес-моделі розвитку фірм в забезпеченні їх глобального лідерства
 12. Цінова політика в забезпеченні конкурентних переваг фірми на міжнародних ринках
 13. Стратегії партнерства великого і малого бізнесу в умовах міжнародної конкуренції
 14. Стратегічні конкурентні переваги венчурних компаній
 15. Роль венчурного капіталу  в забезпеченні конкурентних переваг ТНК (на конкретному прикладі)
 16. Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних регіонів (на прикладі конкретного регіону країни)
 17. Стратегічні наслідки підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів України
 18. Регіональні стратегії конкурентоспроможності (на прикладі зарубіжних країн)
 19. Конкурентні регіональні інноваційні стратегії (на прикладі країн – ключових інноваторів)
 20. Роль кластерів в забезпеченні високого конкурентного статусу країн (на прикладі конкретних країн)
 21. Розвиток вітчизняних конкурентних кластерів
 22. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств (на прикладі конкретної галузі: космічна, авіаційна, аграрна, металургійна, машинобудівна, туристична та інші)
 23. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності товарів вітчизняних виробників на Світових ринках (на прикладі конкретного виду товарів: наприклад аграрна продукція; літаки, металопродукція та інше)
 24. Україна на світовому ринку нанотехнологій
 25. Глобальне конкурентне лідерство американського кластера Силіконова долина
 26. Світовий досвід формування конкурентних територіальних утворень та їх демонстраційний ефект
 27. Управління конкурентоспроможністю глобальних міст (на прикладі конкретного міста)
 28. Міжнародна конкурентоспроможність країни (на конкретному прикладі: Україна, Росія, США, Китай, Фінляндія, ОАЕ та інші)
 29. Міжнародна конкурентоспроможність інтеграційних об’єднань(на прикладі ЄС, НАФТА, АСЕАН)
 30. Міжнародна конкурентоспроможність країн певного регіону (на прикладі Скандинавських країн, країн Близького Сходу, країн Латинської Америки тощо )
 31. Конкурентні позиції університетів світового класу

Аналіз підготовки та захисту магістерських дипломних робіт показує їх актуальність, наявність нових ідей та ефективних рішень. Студенти продемонстрували високий рівень компетенцій, суджень, професійної підготовки у сфері економіки та менеджменту. Під час захисту магістерських дипломних робіт студенти показали знання сучасних факторів конкурентного лідерства суб'єктів міжнародних економічних відносин, використання світового досвіду формування конкурентних переваг компаній, країн, регіонів, кластерів. Дипломні роботи мають практичне спрямування, а сформульовані в них рекомендації є конструктивними і можуть бути застосовані в роботі компаній.

Тематика дипломних робіт з магістерської програми "Управління міжнародною конкурентоспроможністю" виконаних в 2010-2013 роках:

Дипломні роботи захищені в 2011 році

Дипломні роботи захищені в 2012 році

Дипломні роботи захищені в 2013 році

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Управління  міжнародною  конкурентоспроможністю"

Остання редакція: 06.02.17