Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління аграрним бізнесом

Особливості програми. Вивчаються питання агропромислової інтеграції, досягнення гармонізації економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників та переробних промислових підприємств, аграрної політики та аграрного розвитку. Складовою програми є тренінг з проектування агропромислового формування у продуктовому підкомплексі АПК на прикладі діяльності цукрового заводу. Тренінг дає змогу змоделювати АПФ, яке за своїми параметрами і умовами функціонування максимально наближене до реально діючих агропромислових формувань. 

Науковий керівник програмиДем’яненко Сергій Іванович, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки агропромислових формувань.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни загальноекономічної підготовки: макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, гроші та кредит, економіка підприємства, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, міжнародна економіка, економіка праці та соціально - трудові відносини, міждисциплінарний тренінг, математика для економістів.

ІІ. Дисципліни професійної підготовки           

Нормативні: Управління проектами, економічне управління підприємством, управління стратегічними змінами, менеджмент персоналу підприємств, управління конкурентоспроможністю підприємства.

ІІІ. Модуль спеціальної підготовки

Аграрна політика

Маркетинговий менеджмент в АПК

Дисципліни за вибором студентів

Кількісний аналіз і моделювання аграрних ринків

Аграрний розвиток

 Сфера діяльності випускників та перелік посад: підприємства й організації галузей агропромислового комплексу (АПК) та його інфраструктури, державні органи управління АПК різних рівнів: консультант з ефективності підприємництва; консультант з раціоналізації виробництва; економіст; економіст з планування; економіст з договірних та претензійних робіт; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економічний радник; консультант з економічних питань; помічник керівника підприємства установи, організації; помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Остання редакція: 28.07.17