Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародне економічне право

Програма «Міжнародне економічне право» започаткована в вересні 2006 р. як результат реалізації європейського проекту «Tempus-Taсis» за участю університетів Відня (Австрія), Неаполя (Італія), Ньюкасла (Велика Британія). Вона є унікальною за змістом і залишається єдиною в своєму роді в Україні, і, можливо, в країнах СНД.

Науковий керівник програми - Ратушний Сергій Миколайович, кандидат юридичних наку, доцент,завідувач кафедри міжнеродного та європейського права.

Навчаючись за програмою «Міжнародне економічне право» магістри набувають: поглиблені знання в теорії права та різних сферах національного економічного законодавства, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, окремих областях міжнародних економічних відносин, права ЄС і відповіді практичні навички.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Теорія держави і права
 • Європейська інтеграційна політика 
 • Міжнародний бізнес
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право України
 • Організація судових та правоохоронних органів України
 • Цивільне право України
 • Кримінальне право України
 • Трудове право України
 • Господарське право України

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне економічне право та процес
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Міжнародне податкове право
 • Інституційне право ЄС
 • Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки
 • Міжпредметний тренінг
 • Міжнародне торгове право
 • Правове регулювання міжнародних фінансових та валютних відносин 
 • Міжнародне інвестиційне право 
 • Міжнародне митне право

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один  пакет з двох запропонованих):

Пакет 1 
Право внутрішнього ринку ЄС
Міжнародний комерційний арбітраж
Право СОТ
Податкове право
Європейське контрактне право
Правові основи управління у сфері економіки
Конкурентне право ЄС
Гармонізація національного законодавства України з міжнародно-правовими нормами
 
Пакет 2 
Право внутрішнього ринку ЄС
Правове регулювання фондового ринку
Право СОТ
Договірне право 
Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів 
Міжнародне транспортне право
Право міжнародної економічної допомоги
Право інтелектуальної власності

Магістерська дипломна робота

Сферами діяльності випускників є юридичне забезпечення діяльності учасників міжнародних економічних відносин, діяльності в сфері міжнародної торгівлі, міжнародних інвестиційних відносин тощо. Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" та можуть працювати: юристами, консультантами (експертами) із  зовнішньоекономічних питань, фахівцями-юрисконсультами, помічниками керівника підприємства, установи, організації, іншого основного підрозділу, науковим співробітником, радником, консультантом або інспектором в апараті органів державної влади, виконкому,  займати посади в системі консульської служби в Україні та за кордоном, інші посади в сфері правової діяльності.

Остання редакція: 28.07.17