Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання фінансової діяльності

Програма започаткована у 2017 році.

Місія програми підготувати фахівців-правознавців, які б відрізнялися не лише гарною обізнаністю щодо правового регулювання суспільних, у тому числі економічних відносин, але й набуттям компетенцій забезпечувати на високому професійному рівні юридичний супровід фінансової діяльності, насамперед пов’язаної із реалізацією публічних інтересів.

 

Науковий керівник програми Дмитренко Емілія Станіславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни загальноправової підготовки

 • Теорія держави і права

 • Конституційне право України

 • Адміністративне право України

 • Система судових і правоохоронних органів

 • Кримінальне право України

 • Цивільне право України

 • Трудове право

 • Земельне право

 • Сімейне право

 • Економіка підприємств

 • Фінанси і кредит

ІІ. Дисципліни професійної (спеціальної) підготовки

 • Господарське право

 • Фінансове право

 • Цивільне процесуальне право

 • Нотаріат

 • Господарське процесуальне право

 • Кримінальне процесуальне право

 • Міжнародне право

 • Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки

 • Муніципальне право

 • Інформаційні системи в юридичній діяльності

 • Міжпредметний тренінг (бюджетне право та процес)

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один  пакет з двох запропонованих):

Пакет 1

 • Податкове право

 • Правові засади фінансового контролю

 • Фінансовий процес

 • Правове регулювання валютного ринку

 • Правове регулювання ринків фінансових послуг

 • Правове регулювання фінансової безпеки

 • Правове регулювання фінансової діяльності держави та бюджетних установ

 • Митне право

Пакет 2

 • Податкове право

 • Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

 • Правові засади банківського регулювання та нагляду

 • Правове регулювання валютного ринку

 • Правове регулювання фондового ринку

 • Правове регулювання фінансової безпеки

 • Правове регулювання страхової діяльності

 • Правове регулювання банківської системи

Магістерська дипломна робота

 

Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Остання редакція: 28.07.17