Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінський облік і контроль

Місія програми - підвищення кваліфікації в сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування. Велику увагу приділено розвитку здатності виявляти нові бізнес можливості, розробляти стратегії для досягнення стійкого успіху.

Цільова аудиторія: фахівці, що розвивають кар'єру в сфері бухгалтерського обліку і контролю, бюджетування і аналізу, планування і реалізації проектів,управління фінансуванням компаній.

Науковий керівник програми Кузьмінський Юрій Анатолійович, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри бухгалтерського обліку.

Особливості програми: відповідність вимогам бізнес співтовариства для професіоналів у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування; поєднання високого рівня теоретичної підготовки, який може надаватись лише класичним університетом, з практичним спрямуванням набуття практичних навичок; міждисциплінарна підготовка в сфері фінансів, бухгалтерського обліку, контролінгу, аудиту та податків, що далеко виходить за рамки базових знань в цих областях; можливість пройти сертифікацію зі знання  програмних продуктів; відповідність державній політиці у сфері бухгалтерського обліку (Лист Міністерства фінансів №1045 від 18.05.2015).

Партнери: представники професійних вітчизняних та міжнародних громадських організацій: Європейської асоціації бухгалтерів; Всеукраїнського бухгалтерського клубу; Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів; Спілки аудиторів України; Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки; Ради  незалежних бухгалтерів та аудиторів; групи компаній «СОВА».

Структура програми відповідає державним стандартам вищої освіти і європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з нормативних та варіативних дисциплін.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Підприємництво
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит /Модуль 2 – Фінанси 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Фінансовий облік
 • Звітність підприємств
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит, облік і звітність в оподаткуванні
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Вартісно-орієнтований управлінський облік
 • Управлінські імперативи МСФЗ
 • Професійна етика
 • Управління вартістю бізнеса
 • Фінансовий менеджмент

ІІІ. Дисципліни за вибором студента: система інформаційного забезпечення управління: контролінг, стратегічні концепції управлінського обліку, податковий контроль, податкова експертиза, управлінський контроль, інформаційні технології управлінського обліку,  обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства.

Магістерська дипломна робота

Випускники програми разом з дипломом магістра отримують сертифікат зі знання  програмних продуктів та мають величезні можливості працевлаштування у всіх областях промисловості і бізнесу. Випускники оптимально підготовані до керівної роботи у сфері фінансів, фінансового та управлінського обліку, управлінського контролю та аудиту, бюджетування і планування, управління фінансуванням компаній таоподаткування.

Випускники програми разом з дипломом магістра отримують сертифікат зі знання  програмних продуктів.

Остання редакція: 28.07.17