Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративний менеджмент

Актуальність запровадження програми. Сектор державного управління не може залишатися без постійно обновлюваного потенціалу державних службовців професіоналів. Реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає підготовку висококваліфікованих управлінців, здатних мобільно реагувати на запити суспільства, вносити вагомий внесок в адміністративну реформу та європейську інтеграцію нашої країни.  

Науковий керівник програми – Малий Іван Йосипович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління. Автор багатьох наукових праць з проблем державного управління та регулювання економіки.

Цільова аудиторія програми: працівники підприємств, установ та організацій державного і комунального секторів, державні службовці, які працюють в різних сферах державного управління: міністерствах, органах місцевого самоврядування, податкових адміністраціях, фондах зайнятості та соціального страхування, контрольно-ревізійних управліннях, митній службі та інших.    

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Державне управління економікою
 • Національна економіка
 • Соціальна і гуманітарна політика
 • Філософія управління
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Економіка суспільного сектора
 • Менеджмент в державній організації
 • Економіка та управління природокористуванням
 • Муніципальний менеджмент
 • Управління економікою міста
 • Міжнародний менеджмент
 • Управління регіональною економікою
 • Міжпредметний комплексний тренінг

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з трьох запропонованих):

Пакет 1
Макроекономічна політика
Макроекономічне прогнозування
 
Пакет 2
Фінансове регулювання економіки
Бюджетно-фінансова політика
Податкова політика
Ринок фінансових послуг
Державний фінансовий менеджмент
 
Пакет 3
Антикризовий державний менеджмент
Інноваційний менеджмент
 

Магістерська дипломна робота

      Особливості програми:

 • набуття сучасних професійних компетенцій, що забезпечує додаткові конкурентні переваги на ринку праці і спрямовує на формування адміністративної управлінської еліти країни;
 • досвід практичної роботи викладачів у сфері фінансової та монетарної політики і корпоративного навчання;
 • навчальний план побудовано відповідно до моніторингу потреб державного сектору та органів муніципального управління;
 • завдання поточно модульного контролю та тематика магістерських дипломних робіт розроблені виключно за практичними проблемами підприємств та органів державної влади                    


                                                

 

Остання редакція: 28.07.17