Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-аналітика

Місія програми «Бізнес-аналітика» полягає у сприянні виявленню якісно нових можливостей підвищення ефективності управління підприємством шляхом формування аналітичного способу мислення професіоналів з економіки підприємства.

Науковий керiвник програми - Євдокимова Ніна Миколаївна, к.е.н., професор, заступник декана ФЕУ, автор понад 100 наукових праць, фундатор напряму наукових досліджень «Економічна діагностика».

Мета програми: формування у майбутніх випускників комплексу знань, вмінь і навичок аналізу параметрів системного стану та порядку бізнес-відносин підприємства.

Основні завдання програми:

 • сприяти створенню знань про закономірності здійснення економічних процесів і бізнес-відносин, причинно-наслідкові зв’язки у явищах економічного життя та наслідки їх впливу на економічний порядок на підприємстві;
 • сформувати вміння обґрунтовувати управлінські рішення шляхом зниження рівня невизначеності економічних ситуацій та оцінки альтернатив розвитку підприємства;
 • надати навички оперування аналітичною інформацією, зіставлення параметрів економічних процесів, виявлення змін й аналізу причин їх виникнення, діагностування підприємства і позиціювання його в бізнес-середовищі.

Досягненню покладеної мети та розв’язанню завдань сприятимуть передбачені навчальною програмою оригінальні авторські дисципліни та інноваційні технології навчання.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Управління проектами
 • Операційний менеджмент
 • Проектний аналіз
 • Управління витратами
 • Планування діяльності підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Правове регулювання діяльності підприємств
 • Економічне управління підприємством
 • Соціально-економічне прогнозування та планування
 • Моніторинг макроекономічної динаміки
 •  Галузевий аналіз
 •  Аналітичні моделі та методи в управлінні підприємством
 •  Стратегічний аналіз
 • Тренінг-курс «Системи бізнес-аналітики на підприємстві»
 • Тренінг курс «Формування та використання інформаційної бази підприємства в системі 1С-УНФ»

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає дві дисципліни з чотирьох запропонованих):

 • Аналіз економіки країн світу
 • Основи бізнес-аналізу
 • Тренінг-курс «ВЕБ-аналітика»
 • Стратегічний проектний менеджмент

Магістерська дипломна робота

Після закінчення програми її випускники отримують диплом магiстра ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
.

Остання редакція: 28.07.17