Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Мiсiя програми -  підготувати фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами суб'єктів підприємництва в різних сферах діяльності.

Науковий керiвник програми - Поддєрьогін Анатолій Микитович, кандидат економічних наук, професор. Автор біля 100 наукових праць та підручників у сфері фінансів підприємств, фінансового аналізу, оподаткування.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Страхування
 • Фінансовий аналіз корпорацій
 • Корпоративні фінанси
 • Фінансовий ринок
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Фінансовий контролінг
 • Бюджетування у сфері бізнесу
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінанси  підприємств
 • Оподаткування суб’єктів підприємництва

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансове посередництво
Вартісно - орієнтоване  управління 
Управління фінансами у малому і середньому бізнесі
Операції банків та небанківських кредитних установ
Управління фінансовими ризиками
Тренінг-курс «ERP-системи в управлінні фінансами» 
Комплексний тренінг з фінансового менеджменту у бізнесі
 
Пакет 2.
Фінансове моделювання в бізнесі
Фінансовий інжиніринг
Управління інвестиційним портфелем та активами 
Ринок фінансових послуг
Інновації у фінансовому менеджменті
Стратегічний аналіз діяльності корпорацій
Тренінг-курс «ERP-системи в управлінні фінансами» 
Комплексний тренінг з фінансового менеджменту у бізнесі
 

Магістерська дипломна робота

Випускники програми працюють керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими контролерами на підприємствах і в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою фінансової стратегії підприємств.

 

 

Остання редакція: 29.06.17