Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Програма є ексклюзивним проектом в Україні, яка реалізується за підтримки американської програми імені Фулбрайта та Українсько-японського центру. 

Науковий керівник програми - Поручник Анатолій Михайловичпрофесор, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки, директор Інституту Бізнес-освіти.

Напрями магістерських досліджень:

1. Міжнародна конкурентоспроможність країн та регіональних інтеграційних утворень.

2. Міжнародна конкурентоспроможність підприємств, ТНК, ТНБ.

3. Міжнародна конкурентоспроможність регіонів, кластерів.

4. Міжнародна конкурентоспроможність секторів економіки.

5. Міжнародна конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу.

6. Міжнародна конкурентоспроможність університетів.

Випускники програми набувають такі додаткові професійні компетенції: знання сучасних методів забезпечення управлінської діяльності в міжнародному бізнесі;  знання системи і основних моделей управління людськими ресурсами національних і транснаціональних корпорацій; знання детермінант глобального конкурентного лідерства, механізмів його досягнення та нарощування через реалізацію системи інноваційного менеджменту ефективну конкурентну політику та використання ресурсу інтелектуальної власності і захисту її прав; здатність розробляти стратегії конкурентного лідерства стосовно різного типу бізнес-структур, інноваційно-освітніх закладів, регіональних кластерів, секторів економіки, країн та інтеграційних угрупувань; вміння інноваційно мислити, проводити бенчмаркінг діяльності суб’єктів МЕВ, аналізувати їх конкурентні переваги, прогнозувати їх конкурентні позиції, ресурсно-організаційне забезпечення реалізації конкурентних стратегій, проведення процедури захисту прав інтелектуальної власності; застосування набутих знань, їх синтезу через участь в міжнародних проектах, командній роботі, роботі відділу стратегічного планування, складання власних бізнес-планів, експертну роботу, консультаційну та консалтингову діяльність; в якості системного аналітика, антикризового менеджера та керівника компанії.

Майбутнє працевлаштування: керівники зовнішньоекономічних відділів та департаментів корпорацій фірм приватних підприємств,експерти з питань конкурентоспроможності національних і міжнародних бізнес-структур, фахівці у сфері зовнішньоекономічної діяльності державних установ, консультанти з питань міжнародного підприємництва, менеджери інноваційних проектів, аналітики,топ-менеджери ТНК, менеджери відділів стратегічного планування корпорацій.

Остання редакція: 28.07.17