Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Логістичний менеджмент

Місія програми -підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації, здатних до творчої професійної діяльності і застосування інноваційних методів в сфері логістики. Програма поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними навичками дослідження ринку і розв’язання логістичних завдань.

Цільова аудиторія: керівники фірм і компаній, персонал комерційних підрозділів, служб закупівель, логістики  і збуту, відділів продажу промислових підприємств;  транспортних установ, що працюють на ринку вантажних перевезень; складських структур,  логістичних і дистриб’юторських  центрів; підприємств роздрібної торгівлі.

Науковий керівник програми - Решетнікова Ірина Леонідівна, доктор економічних наук, професор.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 •  Маркетинг послуг
 • Маркетингова товарна політика
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Управління проектами
 • Транспортні системи
 • Транспортне право
 • Вантажні перевезення
 • Складське господарство
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
 • Закупівлі в оптовій і роздрібній торгівлі
 • Розподільча логістика
 • Логістичний менеджмент

ІІІ. Дисципліни за вибором студента

Магістерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".

Остання редакція: 28.07.17