Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання внутрiшнього ринку Європейського Союзу

Мiсiя програми - пiдготувати фахiвцiв, якi матимуть поглиблені знання в теорії права та різних сферах національного економічного законодавства, правового регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу, окремих областях міжнародних економічних відносин і відповіді практичні навички.

Науковий керівник програми - Ратушний Сергій Миколайович, доцент, кандидат юридичних наук, завiдувач кафедри мiжнародного та європейського права. 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Теорія держави і права
 • Європейська інтеграційна політика 
 • Міжнародний бізнес
 • Конституційне право України
 • Адміністративне право України
 • Організація судових та правоохоронних органів України
 • Цивільне право України
 • Кримінальне право України
 • Трудове право України
 • Господарське право України

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне економічне право та процес
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Міжнародне податкове право
 • Інституційне право ЄС
 • Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки
 • Міжпредметний тренінг
 • Право СОТ
 • Право внутрішнього ринку ЄС 
 • Митне право ЄС 
 • Європейське контрактне право
 

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один  пакет з двох запропонованих):

Пакет 1 
Міжнародний комерційний арбітраж
Конкурентне право ЄС
Право компаній в ЄС 
Європейське право в галузі прав людини
Правове регулювання міжнародних фінансових та валютних відносин
Міжнародне транспортне право
Актуальні питання імплементації Угоди про асоціацію Україна -ЄС
Гармонізація національного законодавства України з міжнародно-правовими нормами
 
Пакет 2 
Міжнародний комерційний арбітраж
Конкурентне право ЄС
Право компаній в ЄС 
Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів 
Захист прав споживачів в ЄС
Захист прав інтелектуальної власності в ЄС
Екологічне право ЄС
Міжнародне інвестиційне право

Магістерська дипломна робота

Сферами діяльності випускників є юридичне забезпечення діяльності учасників міжнародних економічних відносин, діяльності в сфері міжнародної торгівлі, міжнародних інвестиційних відносин тощо. Випускники магістерської програми можуть працювати: юристами, консультантами (експертами) із  зовнішньоекономічних питань, фахівцями-юрисконсультами, помічниками керівника підприємства, установи, організації, іншого основного підрозділу, науковим співробітником, радником, консультантом або інспектором в апараті органів державної влади, виконкому,  займати посади в системі консульської служби в Україні та за кордоном, інші посади в сфері правової діяльностi. Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". 

Остання редакція: 28.07.17