Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинговий менеджмент

У ринковій економіці одним із головних елементів ефективного господарювання є маркетинг — найпопулярніший у розвинутих країнах вид підприємницької діяльності з планування, ціноутворення, реклами і розподілу необхідних споживачу товарів, а також послуг для існуючих і майбутніх користувачів. Фахівці з маркетингу успішно займаються підприємництвом, працюють маркетинг-директорами промислових, оптово-посередницьких, торговельних та комерційних організацій, очолюють консалтингові та рекламні фірми, відповідні підрозділи банків і органів державного управління.

Науковий керівник програми - Федорченко Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Логістика
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингові дослідження
 • Поведінка споживачів
 • Управління продажами
 • Маркетингові комунікації
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинговий    иенеджмент
 • Міжпредметний тренінг
 • Інформаційні системи в маркетингу
 • Фінансовий менеджмент

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає одну дисципліну із запропонованих у 6-сесію та дві - у 7-сесію):

Маркетинг послуг
Інтернет - маркетинг
Товарно-інноваційна політика
Бренд  менеджмент
Рекламний креатив
Логіка та етика професійних суджень у маркетингу

Магістерська дипломна робота

Випускники володіють принципами та методами проведення  маркетингових досліджень,  виконують комплекс техніко-економічних розрахунків процесів планування окремих  дослідницьких і маркетингових  заходів.  Вони мають змогу створювати та очолювати як відділи маркетингу  підприємств різних галузей економіки, так і спеціалізовані маркетингові фірми. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торговельних організаціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових фірмах, відповідних підрозділах банків, в органах господарського управління. Вони аналізують і прогнозують ринкові ситуації, розробляють рекомендації щодо випуску товарів, формування їх асортименту, здійснюють різноманітну діяльність з визначення і реалізації маркетингових програм, цінової і збутової політики підприємств, матеріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Це спеціалісти, до кола обов’язків яких належить інформування споживачів, формування та задоволення споживчого попиту, стимулювання продажу через використання маркетингового інструментарію.  Вони проводять наукові дослідження, забезпечують ефективне функціонування маркетингових установ та підрозділів підприємств, стимулюють виробництво та збут продукції, сприяють постійному підвищенню якості товарів та послуг.

Остання редакція: 29.06.17