Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний фінансовий менеджмент

Мiсiя програми - пiдготовка фахiвцiв з розумінням закономірностей процесу міжнародного інвестування та архітектури світового фінансового ринку; з практичними навичками використання методів управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях; та міжнародного портфельного інвестування в умовах глобалізації. 

Ключова специфіка: вивчення механізмів функціонування міжнародного фінансового ринку; навички аналізу інвестиційних ризиків на світовому фінансовому ринку та шляхів їх мінімізації; аналіз особливостей  формування стратегії розвитку фінансової системи окремої країни; навички у застосуванні методів управління фінансовими ризиками в міжнародних компаніях; аналіз кон’юнктури міжнародних фінансових ринків, формування ефективних фінансових стратегій суб’єктів господарювання; розуміння сутності управління реалізацією міжнародного інвестиційного проекту; вивчення особливостей функціонування міжнародних бірж, системи організації та проведення біржових торгів; навички в аналізі біржових цін та фондових індексів.

Науковий керiвник прогами - МОЗГОВИЙ Олег Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів. Один з фундаторів фондового ринку України, автор понад 80 наукових праць з питань цінних паперів та фондового ринку.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Екаунтинг-1
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю
 • Фінанси міжнародних корпорацій
 • Міжнародний фінансовий   менеджмент
 • Міжнародний фінансовий ринок
 • Валютно-фінансові операції  у міжнародному бізнесі
 • Міжпредметний тренінг 

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1.1
Управління активами IСI
Екаунтинг-2
Оцінка бізнесу
 
Пакет 1.2.
Міжнародна фінансова аналітика
Дью Ділідженс 
Міжнародний консалтинг
 
Пакет 2.1
Міжнародний банківський бізнес
Фінансовий інжиніринг
Фінансовий ризик-менеджмент   в міжнародному  бізнесі
 
Пакет 2.2
Міжнародна контрактна справа
Глобальна фінансова безпека
Страхування
 

Магістерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана". Майбутнє працевлаштування: аналітик у фінансових компаніях; менеджер в ТНК; банківський працівник; Міністерство фінансів України; ДКЦПФР; Держфінпослуг; фахівець з управління міжнародними інвестиційними проектами.

Остання редакція: 01.08.17