Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

Мiсiя програми - підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з урахуванням сучасних потреб роботодавців на вітчизняному і закордонних ринках праці.

 

Науковий керiвник - Бондар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор.

 

Особливості програми, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників: викладання здійснюється фахівцями з практичним досвідом роботи; залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах; проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю фахівців-практиків відомих українських та міжнародних компаній; вивчаються дисципліни, що враховуються в сертифікаційних програмах міжнародних професійних бухгалтерських організацій (АССА, СІРА та ін.); формування практичних навиків під час проходження тренінгів; розвиток навиків наукового дослідження та подальше отримання рекомендації подальшого навчання студентів в аспірантурі.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Підприємництво
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит /Модуль 2 – Фінанси 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Тренінг-курс «Створення власного бізнесу»
 • Фінансовий облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Звітність підприємств
 • Управлінський облік
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання
 • Організація бухгалтерського обліку

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях
Бюджетування податків і зборів на підприємстві
Консолідація фінансової звітності
Податкові спори та су-дова практика їх вирішення
Стратегічний управлінський облік
Система оподаткування підприємства 
Тренінг-курс «Фінансовий облік»
Комплексний тренінг з обліку і оподаткування
 
Пакет 2.
Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях 
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами
Управлінські інформаційні системи  в аналізі та аудиті підприємства
Адміністрування податків і зборів
Державний фінансовий контроль
Облікова політика підприємства
Тренінг-курс «Інформаційні системи і технології в обліку»
Комплексний тренінг з обліку і оподаткування
 

Магістерська дипломна робота

Випускники отримують диплом магістра ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Остання редакція: 29.06.17