Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітній рівень бакалавр

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Заочна форма навчання

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

05

Соціальні та

Поведінкові  науки

051

Економіка

Міжнародна

економіка

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

051

Економіка

Економіка

підприємства

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

051

Економіка

Економіка агробізнесу

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

053

Психологія

Економічна та соціальна психологія

Фахове випробування (тестування з психології)

2 роки

054

Соціологія

Соціологія економіки та підприємництва

Фахове випробування (тестування з соціології)

2 роки

08

Право

081

Право

Правознавство

Фахове випробування (тестування з правознавства)

2 роки

07

Управління  та  адміністрування

071

Облік  і

оподаткування

Облік і аудит

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

071

Облік  і

оподаткування

Податковий менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Фінанси

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Корпоративні фінанси

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Банківський

бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Митна справа

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

 

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

07

Управління  та   адміністрування

073

Менеджмент

 

Менеджмент

бізнес -

організацій

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

073

Менеджмент

Менеджмент персоналу

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

075

Маркетинг

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

076

Підприєм-

ництво,

торгівля

та біржова

діяльність

Підприємництво

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

076

Підприєм-

ництво,

торгівля

та біржова

діяльність

Міжнародний бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

 

 

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

07

Управління  та   адміністрування

073

Менеджмент

 

Менеджмент

бізнес -

організацій

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 р.

073

Менеджмент

Менеджмент персоналу

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 р.

075

Маркетинг

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 р.

076

Підприєм-

ництво,

торгівля

та біржова

діяльність

Підприємництво

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 р.

076

Підприєм-

ництво,

торгівля

та біржова

діяльність

Міжнародний бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 р.

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 р.

 

 

Остання редакція: 23.06.18