Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління банківським бізнесом

Магістерська програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері банківського нагляду, регулювання банківської діяльності, здійснення фінансового моніторингу та аудиту в банках, фахівців, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами, підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю та зниження банківських ризиків.

Науковий керівник програми Примостка Людмила Олександрівнапрофесор, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності.

 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Банківські операції
 • Проектне фінансування
 • Менеджмент персоналу
 • Маркетинг у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Облік і аудит у банках
 • Аналіз банківської діяльності
 • Банківський нагляд
 • Тимчасова адміністрація та ліквідація банку
 • Валютне регулювання та контроль
 • Банківська статистична звітність

ІІІ. Дисципліни за вибором 

 

 • Ситуаційне моделювання банківської діяльності
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Фінанси підприємств
 • Інформаційні системи і технології в банківській сфері

Магістерська дипломна робота

Випускники програми отримують диплом магістра та можуть працювати: керівниками та спеціалістами центрального апарату Національного банку України; керівниками та спеціалістами регіональних відділень Національного банку України; фахівцями системи банківського нагляду та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; фахівцями ліквідаційних комісій банку керівниками та спеціалістами підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту в комерційних банках; керівниками та спеціалістами валютних управлінь комерційних банків; фахівцями відділів контролю за дотриманням нормативів НБУ в комерційних банках; керівниками та спеціалістами структурних підрозділів банку з управління та контролю за  банківськими ризиками; фахівцями в комісії з регулювання ринків фінансових послуг; фахівцями у сфері регулювання діяльності валютних, фондових, ф’ючерсних бірж; керівниками та фахівцями аудиторських компаній; керівниками та спеціалістами фінансово-кредитних та консалтингових компаній; науковими співробітниками в галузі банківської справи.

Остання редакція: 28.07.17