Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рекламний менеджмент

Програма "Рекламний менеджмент" поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними навиками роботи в сфері маркетингу, маркетингових комунікацій та управління рекламними кампаніями. До сфери діяльності фахівців з рекламного менеджменту входить управління рекламними та комунікаційними процесами на підприємстві, розробка, планування, проведення, контроль рекламних кампаній та ін.. До об’єктів рекламного менеджменту відносяться відповідні підрозділи підприємств різної форми власності (рекламні та маркетингові відділи); рекламні та ПР-агенції, засоби масової інформації, громадські організації.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Математика для економістів
 • Статистика
 • Фінанси: Модуль 1 - Гроші та кредит / Модуль 2 – Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Логістика
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингові дослідження
 • Поведінка споживачів
 • Управління продажами
 • Маркетингові комунікації
 • Рекламний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Логістичний менеджмент
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетинговий    иенеджмент
 • Міжпредметний тренінг
 • Інформаційні системи в маркетингу
 • Фінансовий менеджмент

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає одну дисципліну із запропонованих у 6-сесію та дві - у 7-сесію):

Бренд  менеджмент
Інтернет - маркетинг
Рекламний креатив
Збутові комунікації
Психологія комунікацій
Етика  та естетика спілкування в маркетингу

Магістерська дипломна робота

Випускники магістерської програми  можуть працювати керівниками та маркетинг-директорами підприємств різної форми власності, очолювати рекламні, ПР та маркетингові відділи, бути директорами рекламних та ПР-агенцій, займати керівні посади в засобах масової інформації, громадських організаціях. Вони успішно вирішують комплекс завдань щодо формування брендів, створення та підтримки позитивного іміджу підприємств, розробки та впровадження рекламних і ПР-кампаній. Це спеціалісти, які кваліфіковано розробляють і реалізують стратегічні, тактичні та оперативні плани рекламної і маркетингової комунікаційної діяльності, контролюють їх виконання. Вони здатні управляти рекламним процесом на підприємстві, створювати рекламні звернення для різних носіїв інформації та розміщувати їх з найбільшою ефективністю, використовувати маніпулятивні технології для забезпечення комунікативного процесу, творчо підходити до вирішення маркетингових комунікаційних завдань.

Остання редакція: 28.07.17