Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародним бізнесом

Успішність навчання на програмі, а також можливість професійної кар 'єри у галузі міжнародних операцій обумовлені:

 • наявністю професорсько-викладацького складу високої кваліфікації. Викладачі є провідними фахівцями України у галузі міжнародної економіки та менеджменту, експертами органів державного управління, керівниками та учасниками науково-дослідницьких проектів, в тому числі, під егідою Світового Банку та Європейського Союзу;
 • широкими ефективними зв'язками кафедр факультету із багатьма провідними вітчизняними та зарубіжними науковими центрами, університетами, великими фірмами та корпораціями. Зокрема, нашими традиційними партнерами є інституції ФРН, СІЛА. Канади, Австрії;
 • прогресивними технологіями навчання, які реалізуються на сучасній навчально-методичній і технічній базі;
 • творчою атмосферою та сприятливим соціально-психологічним кліматом.

Науковий керівник програми ЛУК'ЯНЕНКО Дмитро Григорович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи, ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Автор понад 150 наукових робіт з міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин.

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:

І. Дисципліни фундаментальної підготовки: 

 • Економіка підприємства
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Фінанси
 • Модуль 1 - Гроші та кредит 
 • Модуль 2 – Фінанси
 • Математика для економістів
 • Статистика 
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Екаунтинг-1
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент персоналу
 • Соціально-психологічний тренінг

ІІ. Дисципліни професійної підготовки:

 • Інформаційні системи у міжнародному бізнесі
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю
 • Фахова іноземна мова
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародний консалтинг
 • Облік міжнародних операцій
 • Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
 • Міжпредметний тренінг «Крос-культурний менеджмент»

ІІІ. Дисципліни за вибором (студент обирає один пакет з двох запропонованих):

Пакет 1
Глобальна економіка 
Міжнародна контрактна справа
Міжнародна безпека
Міжнародний операційний менеджмент
Міжпредметний тренінг «Європейська модель корпоративної соціальної відповідальності»
 
Пакет 2
Глобальна економіка 
Управління міжнародним маркетингом
Міжнародний фінансовий менеджмент
Міжнародна фінансова аналітика
Міжпредметний тренінг «Європейська модель корпоративної соціальної відповідальності»
 

Магістерська дипломна робота

Виходячи із вивчення професійної кон'юнктури в Україні та аналізу запитів на спеціалістів у галузі міжнародного менеджменту, випускників магістерської програми чекають: у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції, МЗС, Мінфін, Торгово-промислова палата України, відповідні служби в адміністрації Президента та муніципальні органи); Національному та комерційних банках України, спільних українсько-зарубіжних підприємствах, дочірніх компаніях, представництвах зарубіжних корпорацій, українських компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Остання редакція: 28.07.17