Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний облік та аудит

Кафедра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших і на факультеті, яку було створено в 2010 році і вона є єдиною в Україні з такою спеціалізацією. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. 

«За даними соціологічного опитування американської компанії Riseit магістерська програма набрала найбільшу кількість балів за профорієнтацією»

Близькість навчального процесу до практичної роботи, використання тренінгових технологій, постійний творчий пошук сприятимуть високому рівню підготовки кафедрою спеціалістів-магістрів за спеціальністю «Міжнародний облік і аудит».

Студенти, які опановують дану програму, проходять практику в міжнародних аудиторських фірмах, таких як ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс», Міжнародна аудиторська компанія «Бейкер Тіллі Україна»,

Практикою студентів керують не тільки провідні науковці університету, а й успішні бізнесмени.

Студентам, які закінчують дану магістерську програму, при отриманні сертифікату CIMA (Chartered Institute of Management Accountants (UK)) будуть перезараховані 4 із 7 дисциплін, необхідних для отримання диплому базового рівня. Також ведуться переговори про перезарахування дисциплін нашої програми з АССА (the Association of Chartered Certified Accountants) — «Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів».

Основними дисциплінами, вивченню яких приділяється суттєва увага на магістерській програмі «Міжнародний облік і аудит», є наступні:

  • Облік і звітність за міжнародними стандартами;
  • Міжнародний аудит;
  • Міжнародне оподаткування;
  • Облік міжнародних операцій;
  • Стратегічний аналіз діяльності корпорацій;
  • Податкові системи Європейських країн

Викладачі нашої кафедри приймають участь у програмі Горизонт 2020. Це нова програма ЄС з досліджень та інновацій, а гранти дають можливість залучати студентів до наукової роботи на платній основі.

Магістерська програма  «Міжнародний облік і аудит»  призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами МСФЗ, які є універсальною мовою спілкування у різних країнах, аналіз їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств,  обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності. Завдання даної магістерської програми полягає в тому, щоб на належному рівні  подати студентам необхідний навчальний матеріал, максимально наближений до практичних ситуацій.

Завантажити навчально методичний-комплекс з магістерської програми "Міжнародний облік та аудит"

Остання редакція: 06.02.17