Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Участь у методологічному семінарі НАПН України "Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України"05 Січня 2021р.

КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР саме таку назву має

наукова доповідь Дмитра Григоровича ЛУК’ЯНЕНКА на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України»

У ній ректор КНЕУ висвітлив проблему конкурентності національних систем вищої освіти і рейтингового позиціонування університетів та показав ключову роль університетів у глобальній екосистемі, коли головним фактором розвитку і прогресу стає інтелектуальний капітал.
Матеріал увійшов до Вісника НАПН України та  доступний за посиланням:

DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-9