Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тематика докторських дисертацій

 

Тема дисертації

Дисертант

Науковий консультант

Кафедра економіки підприємств

Управління розвитком підприємств: ризики та результативність 

Клименко С.М.

Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., професор

Управління продуктивністю підприємства 

Криворучкіна О.В.

Кукоба В.П., д.е.н., професор

Управління економічною безпекою підприємств

Кузьомко В.М.

Швиданенко О.А., д.е.н., професор

Управління змінами вартості підприємств

Шевчук Н.В.

Олексюк О.І., д.е.н., професор

Управління інноваційним розвитком підприємства Петренко Л.А.  

Кафедра стратегії підприємств

Стратегічний процес на підприємстві

Востряков Олександр Володимирович

Наливайко А.П., д.е.н., професор

Управління соціально-економічними системами мікро- та мезорівня  у новій економіці

Гаращенко Наталія Миколаївна

Наливайко А.П., д.е.н., професор

Онтологічний аналіз конкурентного вибору підприємств

Решетняк Тетяна Іванівна

Наливайко А.П., д.е.н., професор

Стратегічне управління підприємством в умовах кросрівневої координації економічної діяльності

Михайленко Олена Феліксівна

Верба В.А., д.е.н., професор

Економічний моніторинг в управлінні діяльністю підприємством Лозовик Юрій Миколайович Смолін І.В., д.е.н., професор
Методологія оцінювання інвестиційних проектів за умов зростання невизначеності середовища Коцюба Олексій Станіславович Рєпіна І.М., д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств

Кафедра менеджменту

Корпоративне управління як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств

Черпак Антоніна Євгенівна Бутнік-Сіверський О.Б.,  доктор екон. наук, професор кафедри економіки підприємств
  Кафедра макроекономіки та державного управління  

Макрофінансове регулювання розвитку національної економіки за умов глобальної нестабільності

Королюк Тетяна Олександрівна

 

Розвиток суспільного сектору  за макроекономічної нестабільності

Єфремов Дмитро Петрович

 

 

Остання редакція: 12.08.16