Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тематика кандидатських дисертацій

 

Здобувач наукового ступеня (науковий керівник)

Затверджена тема дисертації

Терміни навчання

Кафедра стратегії підприємств

 

 

Волохова Галина Леонідівна (науковий керівник - доц. Востряков О.В.) - спец. 051 Управління корпоративною ідентичністю підприємства 2017-2021
Зеленін Юрій Миколайович (науковий керівник - проф. Батенко Л.П.) - спец. 076 Формування бізнес-моделі закладу освіти для дорослих 2017-2021

Грабовенко Олександр Володимирович (науковий керівник - доц. Гребешкова О.М.)

Економічне управління диверсифікацією діяльності підприємства

2016-2020

Каспірович Антон Валерійович (науковий керівник - проф. Смолін І.В.)

Стратегічна конкурентоспроможність підприємства на регіональному ринку

2016-2020

Куницький Кирил Ігорович (науковий керівник - проф. Батенко Л.П.) 

Формування моделі стратегічного управління підприємством малого та середнього бізнесу"

2016-2020 

Рудь Олександр Олегович (науковий керівник - доц. Решетняк Т.І.)

Формування стратегічних рішень злиття та поглинання компаній в умовах невизначеності

2015 - 2019

Лєзіна Анастасія Володимирівна (науковий керівник - проф. Батенко Л.П.)

Управління цінністю проектів

2015 - 2018

Ігнатенко Ярослав Олександрович (науковий керівник - доц. Щербатюк О.М.)

Управління ринковою поведінкою підприємств технологічного типу

2015 - 2018

Алакозова Поліна Едуардівна (науковий керівник - доц. Махова Г.В.)

Управління трансформаціями бізнес-моделі підприємства

2014 - 2017

Бутова Валерія Богданівна (науковий керівник - доц. Лозовик Ю.М.)

Аналітичне оцінювання майбутніх станів підприємства в системі бюджетного управління

2013 - 2017

Серобян Арпіне Мікаелівна (науковий керівник - доц. Кизенко О.О.)

Система стратегічного управління вертикально-інтегрованою компанією

2011 - 2017

Кафедра економіки підприємств

 

 

Буренко Людмила Миколаївна (науковий керівник - проф. Рєпіна І.М.) - спец. 076 Формування трудового потенціалу підприємницького університету 2017-2021
Кирилюк Оксана Василівна (науковий керівник - проф. Швиданенко Г.О.) - спец. 076 Розвиток підприємництва у контексті ресурсної рівноваги та асиметрії (за матеріалами підприємств харчової промисловості) 2017-2021
Кондаревич Вікторія Богданівна (науковий керівник - доц. Дмитренко А.І.) - спец. 076 Стартегія забезпечення ефективності управління капіталом підприємства (за матеріалами акціонерних товарист України) 2017-2021
Шульга Олександр Михайлович (науковий керівник - доц. Лаврененко В.В.) - спец. 076 Розвиток бізнес-моделей інтернет-підприємництва 2017-2021

Проскокова Анна Юріївна (науковий керівник - проф. Павленко І.А.)

Розробка та впровадження комерційних інновацій на підприємстві

2016-2020

Рапута Катерина Олегівна (науковий керівник - проф. Рєпіна І.М.)

Розвиток венчурного фінансування стартапів в Україні

2016-2020

Погодаєва Марина Костянтинівна (науковий керівник - проф. Кукоба В.П.)

Організаційно-економічне забезпечення дифузії інновацій на підприємствах (за матеріалами телекомунікаційних підприємств)

2016-2020

Рисухін Олександр Володимирович (науковий керівник - доц. Шевчук Н.В.)

Управління капіталізацією підприємств (за матеріалами публічних акціонерних товариств України)

2016-2020

Куценко Євгенія Костянтинівна (науковий керівник - проф. Швиданенко Г.О.)

Розвиток ціннісно-орієнтованого управління підприємства (за матеріалми телекомунікаційних підприємств України)

2016-2020

Тимощук Тетяна Василівна (науковий керівник - проф. Андрющенко К.А.)

Ефективність інвестування в інтелектуальний капітал підприємства (за матеріалами будівельних підприємств України)

2016-2020

Заріпова Анна Олександрівна (науковий керівник - проф. Рєпіна І.М.)

Комерціалізація інновацій підприємствами  сфери телекомунікаційних послуг України

2015-2018

Михайлюк Мирослава Олександрівна (науковий керівник - проф. Швиданенко Г.О.)

Стратегія формування ресурсів розвитку підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)

2015-2018

Чебакова Тетяна Олександрівна (науковий керівник - проф. Кукоба В.П.)

Формування і розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами підприємств з виробництва платстмас)

2015-2018

Кечеджи Марія Станіславівна (науковий керівник - проф. Павленко І.А.)

Проектне управління інноваційною активністю підприємств ІТ-індустрії України

2015-2019

Лісовенко Максим Олегович (науковий керівник - доц. Лаврененко В.В.)

Адаптація підприємств до змін в бізнес-середовищі 

2015-2019

Цемашко Юлія Сергіївна (науковий керівник - доц. Шевчук Н.В.)

Формування та оцінювання економічних результатів діяльності підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств України)

2015-2019

Бесараб Світлана Олексіївна

Управління інвестиційною діяльністю підприємств(за матеріалами металургійних підприємств України)

2014 – 2019

Ізотов Кирил Олександрович

Стратегія капіталізації підприємств та її оцінювання (за матеріалами публічних акціонерних товариств)

2014 – 2018

Іскра Віталій Васильович

Формування та використання оборотного капіталу підприємства

(за матеріалами агрохолдингів України)

2013 – 2017

Канєвський Олексій Ігорович

Розвиток бізнес-моделі інноваційного підприємництва (за матеріалами венчурних підприємств)

2014 – 2017

Пономарьова Юлія Ігорівна

Управління бізнес-процесами підприємств (за матеріалами підприємств м’ясопереробної промисловості)

2014 – 2018

Солов’янчик Альона Володимирівна 

Стратегічне управління  конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг

2014 – 2017

Теплюк Марія Анатоліївна

Ефективність забезпечення ресурсами діяльності підприємства (за матеріалами підприємств пивоварної промисловості України)

2014 – 2017

Ходакевич Богдан Олександрович

Забезпечення ефективності діяльності

ІТ-підприємств

2014 – 2017

Чижов Вадим Анатолійович

Розвиток кризис-менеджменту ІТ-підприємств

2014 – 2019

Кафедра менеджменту

 

 

Жукова Ліліана Леонідівна (науковий керівник - проф. Лігоненко Л.О.) - спец.  Управління трансформацією підприємства в оргнаізацію, що навчається  2017-2021

Ульченко Дмитро Олегович (науковий керівник - проф. Гарафонова О.І.)

Розвиток управління бізнес-процесами підприємства

2016-2020

Ракосій Павло Володимирович (науковий керівник - проф. Гарафонова О.І.)

Стратегічне управління підприємством в умовах системної кризи

2016-2020

Чікірісов Дмитро Валерійович (науковий керівник - проф. Гарафонова О.І.)

Управління комерціалізацією портфеля послуг медійних підприємств

2015-2018

Кафедра макроекономіки та державного управління

 

 

Біруля Володимир Олександрович (науковий керівник - проф. Ємельяненко Л.М.) - спец. 051 Управління державним боргом в умовах загроз суверенного дефолту 2017-2021

Штурба Анастасія Юріївна (науковий керівник - проф. Радіонова І.Ф.)

Публічне-приватне партнерство у трансформації суспільного сектору національної економіки

2015-2018

Загребельна Катерина Віталіївна (науковий керівник - проф. Малий І.Й.)

Державне регулювання ринку нерухомості в умовах економічної нестабільності

2015-2019

Паталах Діана Сергіївна (науковий керівник - проф. Малий І.Й.)

Державна політика розвитку муніциальних утворень 

2015-2018

Чернєв Єгор Володимирович (науковий керівник - проф. Тищенко О.П.)

Державне регулювання венчурного інвестування інновацій

2015-2018

Білан Богдан Миколайович (науковий керівник - проф. Ємельяненко Л.М.)

Податкове регулювання диференціації доходів населення

2015-2019

Грушко Олександр Володимирович

Регулювання політичної ренти в системі державного антикризового управління економікою

2014 - 2017

Нечипуренко Антон В’ячеславович

Макрофінансове регулювання економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць в Україні

2014 - 2017

Артеменко Ірина Андріївна

Фінансова безпека держави за умов макроекономічної нестабільності

2013 - 2017

Кафедра політичної економії    
Дробязко Марія Михайлівна (науковий керівник - доц. Ткаченко О.В.) Циклічність економіки постіндустріального суспільства 2017-2021
Ломова Яна Олександрівна (науковий керівник - доц. Самійленко А.П.) Суперечності становлення та розвитку інноваційної економіки 2017-2021
Румянцев Олександр Сергійович (науковий керівник - проф. Кириленко В.І.)  Формування національних економіко-екологічних пріоритетів сталого розвитку 2017-2021
Недогода Михайло Олегович (науковий керівник - проф. Савчук В.С.)  Економічні і соціальні трансформації аграрного сектору економіки України 2017-2021

Могилянська Ольга Миколаївна (науковий керівник - доц. Кудінова А.В.)

Інформаційні технології у соціально-економічному розвитку

2016-2020

Радіонова Антоніна Сергіївна (науковий керівник - проф. Москаленко О.М.)

Потенціал інформаційної економіки в подоланні нерівності в суспільстві

2016-2020

 

Гриджук Михайло Дмитрович (науковий керівник - проф. Савчук В.С.)

Сучасні тенденції розподілу і перерозподілу національного доходу

2016-2020

Грабарєва Карина Валеріївна (науковий керівник - проф. Якубенко В.Д.)

Інституційні чинники розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації

2016-2020

Лісічкіна-Мельник Олена Сергіївна(науковий керівник - проф. Бєляєв О.О.)

Організаційно-економічний механізм раціонального використання природних ресурсів

2015-2018

Нагорна Анна Миколаївна (науковий керівник - проф. Кириленко В.І.)

Диференціація доходів у формуванні якості життя 

2015-2019

Орзул Олександр Юрійович (науковий керівник - проф. Мельник О.М.)

Економічний розвиток та банківська система: взаємозв'язок та взаємовплив в сучасних умовах

2015-2018

Сербина Галина Миколаївна (науковий керівник - проф. Москаленко О.М.)

Інноваційний розвиток в умовах економіки "жорсткої" економії

2015-2019
Ващишин Сергій Павлович (науковий керівник - проф. Якубенко В.Д.) Мотиваційний механізм становлення національної інноваційної системи 2015-2018

Чорний Остап Ігорович (науковий керівник - проф. Савчук В.С.)

Трансформація системи мотивації в умовах становлення інноваційної економіки

2015-2018

 

Остання редакція: 01.12.17