Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статті

Статті, опубліковані у зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях (у т.ч. внесених до наукометричних баз)

 • Cherpak A. Corporate governance effectiveness: case of Ukraine. Book of Full Papers of 5th South-East European meeting & scientific conference of management departments: Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, Varazdin, Croatia (open access and double-blind peer reviewed), 2015, p. 100-105.
 • Maja Anđelković, Irina Somina, Tatjana Soboljeva Uticaj novih tehnologija i organizacionih formi na ekonomiju zdravstva // Proceeding of the 4rd International Conference "Application of New Technologies in Management, ANTiM 2015", 17 - 19 April 2015, Belgrade, Serbia. – Vol. 1. – Р. 153–162.
 • Kryvoruchkina Еlena The performance of a company in the context of the modern management concepts // Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, p. 144 - 150.
   
 • Grebeshkova O. Behavior of enterprises of postindustrial era in information space: strategic context / O. Grebeshkova, O. Grebeshkov // ZARZ?DZANIE: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ?STOCHOWSKIEJ./ Redakcja Marek Szajt. – 2013. - Nr 12. –  Р. 32-39.
 • Vostryakov O. Types of and methodological approaches to the development of the strategic process at the enterprise / O. Vostryakov // ZARZ?DZANIE: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ?STOCHOWSKIEJ./ Redakcja Marek Szajt. – 2013. - Nr 12. –  Р. 42-49.
 • Востряков А.В. Стратегические активы как базис реализации стратегического процесса предприятия / А.В. Востряков // Экономика и управление. – 2013. – №3(35). – С. 54-58.
 • Гребешкова Е.Н.Источники устойчивых преимуществ предприятия постиндустриальной эпохи: взгляд сквозь призму ресурсной теории / Е.Н. Гребешкова // Экономика и управление. – 2013. – №2(34). – С. 94-97.
 • Лопух К.В. Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах // Бізнес-Інформ. – 2013.
 • Лопух К.В. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні //  Ukrainian Journal «Економіст». – 2013.
 • Лопух К.В.Новий некласичний синтез як один з напрямів еволюції монетаризму // Zbir raportow naukowych. «Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka», (28.09.13-30.09.13) – Wroclaw: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamond trading tour», 2013. С– 5-8.
 • Galushko О.Value stream management within operations system of the company / О. Galushko // Global Journal of Commerce & Management Perspective (ISSN 2319 – 7285). – Vol. 1. – No. 1, 2012. – Режим доступу: http://www.gifre.org/ gjcmp/gjcmpcurisu.aspx
 • Grebeshkov А.Information Strategy Implementation and Assesment // Changes in global Economic Landscape – in Search for New Business Philosophy: Proceedings of the International Scientific Conferences’2012. – рр. 142-147.
 • Волкова О.М. Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід // Економіка розвитку. 2012. -  № 2 (62). 
 • Антонюк Л.Л., Сацик В.І. Виробнича конкурентоспроможність регіонів України // Актуальні проблеми економіки – 2011. – №5 (119). – С. 149-161.
 • Банщиков П.Г. Модель формування ринкової позиції компанії / П.Г. Банщиков, О.В. Грищенко, В.Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. — К.: НАУ, 2011. — №2(116).
 • Колодрубська Н.В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб’єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С.16-25.
 • Паздрій В.Я.Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінка / В.Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. — К.: НАУ, 2011. —№9 (123).
 • Паздрій В.Я.Фінансові аспекти оцінювання невизначеності зовнішнього середовища компанії / В.Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки — К.: НАУ, 2011. — №10 (124).
 • Верба В.А.Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В.А. Верба, О.М. Гребешкова // Актуальні проблеми економіки : наук. журн. НАУ. — 2010. ¾№ 5. — С . 52–59.
 • Галушко О.С.Карта потоку створення цінності та методика її формування / О.С. Галушко // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — №6 (108).
 • Верба В.А.Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку / В.А. Верба // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 11. — С. 21–36.
Остання редакція: 09.01.16