Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у січні-лютому13 Лютого 2019р.

 

Білик, Тетяна Олександрівна. Прогнозування в економіці та управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. О. Білик, І. Ф. Шатарська ; [ред. С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  249 с.  Назва з титул. екрану. - ISBN 9789669262677 : Б. ц.
Блудова, Тетяна Володимирівна. Математичне забезпечення у сфері економічної безпеки держави [Електронний ресурс] : монографія = Mathematical support for economic security of the state : monograph / Т. В. Блудова, В. В. Токар ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Kyiv national economic university named after Vadym Hetman.  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  151, [1] с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 978–966–926–269–1 : Б. ц.
Блудова, Тетяна Володимирівна. Математичний інструментарій дослідження порогових значень індикаторів економічної безпеки держави [Електронний ресурс] : монографія = Mathematical tools for studying indicators' thresholds of the state economic security : monograph / Т. В. Блудова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Kyiv national economic university named after Vadym Hetman.  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  181, [3] с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 978–966–926–928–4 : Б. ц.
Васильков, Володимир Георгійович. Організація операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. : практикум / В. Г. Васильков, С. С. Данильченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  240 с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 978966926247-9 : Б. ц.
Васильківська, Ірина Петрівна Кримінальне право України. Особлива частина [Електронний ресурс] : практикум / І. П. Васильківська, І. О. Рощина, О. С. Олійник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  281, [7] с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 9789669262554 : Б. ц.
Калабухова, Світлана ВікторівнаРобочий зошит для практичних занять з дисципліни: Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності "Облік та оподаткування" / С. В. Калабухова, О. Е. Кузьмінська ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2019.  136 с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 9789669262646 : Б. ц.
Коцупатрий, Михайло МиколайовичІнвестиційний розвиток аграрних підприємств [Електронний ресурс] : монографія / М. М. Коцупатрий, В. Ю. Ільїн, О. В. Ільїна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  221 с.  Назва з титул. екрану.  Бібліогр.: с. 164-176.  ISBN 978966926254-7 : Б. ц.
Макроекономіка [Електронний ресурс] : практикум / Н. В. Федірко, Д. П. Єфремов, В. І. Усик [та ін.] ; [редкол.: О. В. Востряков, О. М. Гребешкова, В. І. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  265 с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 9789669262653 : Б. ц.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Природно-рекреаційні комплекси світу" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студентів освітнього рівня "Бакалавр" денної форми навчання напряму підготовки "Туризм" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад. І. О. Ілляшенко, О. Г. Богославець, Ю. Я. Опанащук].  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2019.  22 с.  Назва з титул. екрану.  Б. ц.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Рекреалогія" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студентів освітнього рівня "Бакалавр" денної форми навчання напряму підготовки "Туризм" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад. І. О. Ілляшенко, О. Г. Богославець, Ю. Я. Опанащук].  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2019.  22 с.  Назва з титул. екрану.  Б. ц.
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електрон. журнал / голов. ред. О. І. Олексюк; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наук. студент. т-во.  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ.  Назва з титул. екрану. №1(9) 2018.  1336 с.  Б. ц.
Навчальні завдання для проведення практичних занять та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. В. Бабіч, О. Є. Федорченко, Ю. В. Сташенко].  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2019.  64 с.  Назва з титул. екрану.  Б. ц.
Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана".  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  281 с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 9789669262592 : Б. ц.
Публічне управління економікою України в умовах загроз державності [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Круглого столу ( м. Київ, 5 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" , Каф. нац. екон. та публічного управлін., Ін-т держ. та муніцип. упр. госп-вом, Студ. акад. рада ф-ту економіки та управління ; [ редкол.: О. В. Востряков (голова), Гребешкова О. М., Кириленко В. І. та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 67, [1] с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц. 
Суспільство в ХХІ столітті : проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Першої наук.-практ. інтернет-конф.; 4 жов. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т бізнес-освіти ; [редкол.: А. М. Поручник, О. В. Ткаченко, І. В. Кулага та ін.].  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  86 с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 9789669262660 : Б. ц.
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 7 груд. 2018 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, Каф. фінансів, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Каф. фінансів суб'єктів госп. і страхування ; [оргком. конф. В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, І.В. Журавльова та ін.].  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  780, [1] с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 9789669262639 : Б. ц.
Цимбалюк, Світлана ОлексіївнаРекрутинг персоналу [Електронний ресурс] : підручник / С. О. Цимбалюк ; [редкол.: А. М. Поручник, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко та ін.] ; М-во освіти і науки України. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана").  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2018.  355, [5] с.  Назва з титул. екрану.  ISBN 978–966–926–260–8 : Б. ц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!