Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Підсумки круглого столу "Розвиток академічної доброчесності на освітніх програмах факультету"18 Січня 2021р.

13 січня 2021 року на факультеті економіки та управління відбувся круглий стіл з питань забезпечення академічної доброчесності, в якому взяли участь гаранти освітніх програм, члени факультетських комісій з дотримання академічної доброчесності, аспіранти та студенти. На круглому столі обговорено низку питань щодо подальшого дотримання принципів академічної доброчесності на освітніх програмах факультету у контексті використання для перевірки рівня унікальності нового сервісного продукту (Unicheck). Учасники круглого столу дискутували щодо підходів до розгляду випускних кваліфікаційних робіт у разі перевищення встановленого нормативу текстових запозичень та розробляли необхідні подальші кроки для популяризації політики забезпечення академічної доброчесності.

Результати обговорення враховано в Ухвалі Вченої ради факультету «Про забезпечення академічної доброчесності на факультеті економіки та управління» від 18 січня 2021 року.