Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Засідання Вченої ради факультету №612 Січня 2021р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться 18 січня о 14.30, Microsft Office Teams

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про результати анкетування студентів магістерського рівня підготовки щодо рівня задоволеності  навчанням на освітніх програмах факультету.

Доповідачі - голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

3. Про кількісні та якісні результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету у 2020 р.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

4. Про пропозиції щодо ініціювання на факультеті проєктів з розвитку підприємницьких компетентностей.

Доповідачі – завідувачі  кафедр

5. Про забезпечення академічної доброчесності на факультеті економіки та управління

Доповідачі - голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

6. Про пропозиції щодо внесення змін до складу комісій з етики на факультеті.

Доповідачі – завідувачі  кафедр

7. Про оновлення факультетської бази випускників та активізацію роботи з ними

Доповідачі - голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

8. Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

 

9. Різне.