Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Засідання Вченої ради факультету № 717 Лютого 2021р.

Засідання Вченої ради факультету відбудеться  23 лютого об 11.00, Microsft Office Teams

Порядок денний

1. Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2. Про результати розгляду освітніх програм факультету першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня навчання професійними дорадчими комітетами за спеціальностями.

Доповідачі – завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм.

3. Про результати наукової роботи кафедр і науково-дослідних інститутів факультету за 2020 рік.

Доповідачі – завідувачі кафедр, керівники інститутів.

4. Про результати анкетування студентів магістерського рівня підготовки щодо рівня задоволеності  навчанням на освітніх програмах факультету.

Доповідачі - голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр.

5. Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії з атестації та рекомендацію випускників факультету в аспірантуру (денна форма слухалася у грудні).

Доповідачі – завідувачі випускових кафедр.

            6. Різне.