Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Засідання Вченої ради факультету економіки та управління № 4 відбудеться 23 жовтня об 11.30 в ауд. 23918 Жовтня 2018р.

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про підготовку пропозицій щодо переліку освітньо-професійних програм, за якими здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті з 2019 року (для включення у нові правила прийому).

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В., завідувачі кафедр

3.Про затвердження плану профорієнтаційних заходів на факультеті на 2018/2019 н.р.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П., доц. Васильков В.Г.

 

4.Різне.