Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Засідання Вченої ради факультету № 1214 Червня 2019р.

Засідання Вченої ради факультету № 12 відбудеться 25 червня о 10.00, в ауд. 239

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Звіти кафедр факультету про проведену роботу в поточному навчальному році.

Доповідачі – завідувачі кафедр.

3.Про результати роботи та подальші напрями розвитку навчально-тренінгового центру факультету економіки та управління.

Доповідач – директор центру доц. Банщиков П.Г.

4.Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Доповідачі – завідувачі кафедр.

5.Про стан кураторства на факультеті.

Доповідач – заступник декана факультету

доц. Самійленко А.П.

 

6.Різне.