Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Засідання Вченої ради факультету економіки та управління № 225 Вересня 2018р.

Засідання Вченої ради факультету економіки та управління № 2 відбудеться 26.09.2018р. о 12.00 у 239 ауд.

Порядок денний

1.Контроль виконання рішень Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – секретар Ради факультету доц. Лаврененко В.В.

2.Про зміни у складі Вченої ради факультету економіки та управління.

Доповідач – голова Ради факультету

доц. Востряков О.В.

3.Про внесення змін та затвердження нової редакції Положення про факультет економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доповідач – Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

4. Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положень про кафедри факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Доповідачі – завідувачі кафедр економіки та підприємництва, стратегії бізнесу, національної економіки та публічного управління, економіки та менеджменту агробізнесу

 

5.Про підсумки літньої екзаменаційної сесії на факультеті.

Доповідачі – заступники декана факультету доц. Самійленко А.П.,доц. Васильков В.Г.

6.Про організацію практики студентів-магістрів 2-го року навчання.

Доповідачі: завідувачі кафедр, гаранти            освітніх програм

7.Про організацію взаємодії з органами студентського самоврядування на факультеті.

Доповідач – голова САР Університету і факультету Нотевський Є.В.

8.Про результати анкетування студентів і викладачів щодо якості освітнього процесу в Університеті і на факультеті.

Доповідач–Голова Вченої ради факультету доц. Востряков О.В.

9.Про виконання індивідуальних планів роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Доповідачі – завідувачі кафедр.

10.Різне.