Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентська конференція «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі»14 Грудня 2011р.

Відкриття конференції розпочалось  вчасно  30 листопадао 14.30. Учасників конференції привітали декан факультету інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат технічних наук, професор Шарапов О.Д. та завіду­вач кафедрою інформаційних систем в економіці доктор економічних наук, професор Устенко С.В., які розпочали роботу конференції.

Програма першого дня конференції включала проведення пленарного засідання, на якому виступили з доповідями викладачі кафедри ІСЕ: кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем  в економіці Іванченко Г.Ф.  з доповіддю «Хмарні розрахунки та технічні можливості платформи Windows Azure», старшого викладача кафедри інформаційних систем в економіці Помазун О.М. «Інформаційні системи підтримки  групової роботи», асистента кафедри інформаційних систем в економіці Шараєвського Д.В «Динамічна модель діяльності комерційних банків України», кандидата технічних наук, доцента кафедри інформаційних систем Ляшенко Т.В. «Використання сучасних інформаційних технологій для управління каналами розподілу продукції підприємств машинобудівної галузі».

Секційні засідання розпочались 1 грудня 2011 року о 9.00. Конференція працювала за трьома напрямами.

Секція 1:«Системи і методи підтримки рішень та моделювання економіки». Керівники секції: к.е.н., доц. Гужва В.М., асистент Кисіль В.П.

Секція 2:«Автоматизовані банківські і фінансові системи та електронна комерція». Керівники секції: к.е.н., доц.  Степаненко О.П., асистент Тішков Б.О.

Секція 3:«Сучасні інформаційні технології в бізнесі та державному управлінні». Керівники секції: к.т.н., доц.  Ляшенко Т.В. к.т.н., доц. Городній О.В.

Другого грудня ­­відбулось підведення підсумків роботи конференції. За найкращі доповіді 25 учасників були нагороджені почесними грамотами та книжками. Вузи, які прийняли участь у конференції, були нагороджені дипломами.

У роботі секції 1 «Системи і методи підтримки рішень та моделювання економіки»прийняли участь 35 студентів із 10 вузів. Переважна більшість доповідей на секції була присвячена питанням систем підтримки прийняття рішень, штучному інтелекту, нейромережам, генетичним алгоритмам, інтелектуальному аналізу даних. Велика увага була приділена питанням прийняття управлінських рішень: від аналізу ефективності і придатності готових систем підтримки прийняття рішень для інформаційної підтримки керівництва при розв’язанні певних задач управління до розробки інструментальних засобів їх вирішення.

На секції відзначені наступні найкращі доповіді:

1. WebContentMining: перспективи та розвиток

Надтока Т. О.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Науковий керівник: Краснюк М.Т., к.е.н., доцент

2. Дейтамайнінг в соціальних інтернет-мережах

Бесан О. О., Вуйко М. Б.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науковий керівник: Краснюк М.Т., к.е.н., доцент

 

3. Textmining  в сфері копірайтерства

Андрійчук М.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науковий керівник: Краснюк М.Т., к.е.н., доцент

4. Збалансована система показників як елемент єдиної моделі підтримки прийняття управлінських рішень

Ігоніна В. В.

 Харківський національний університет будівництва та архітектури

Науковий керівник: канд. техн. наук Старкова О. В.

 

5. Агентно-орієнтована модель виходу нового препарату на фармацевтичний ринок України

Козеренко Я.І.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Гальчинський Л. Ю.

На секції 2: «Автоматизовані банківські і фінансові системи та електронна комерція»було заслухано доклади 14 студентів із 8 вузів. Тематика доповідей охопила такі напрями застосування інформаційних систем: фінансово-кредитні установи, банківська сфера,  сфера страхування, електронна комерція, фондовий ринок та державне управління.

За результатами роботи секції відзначені наступні найкращі доповіді:

 

1. Покоління і перспективи розвитку засобів віртуалізації

Грицюк Ю.М.

Київський національний економічний  університет імені В. Гетьмана

Науковий керівник: канд. екон. наук,  доц. Гордієнко І.В.

 

2. ІАД банківського сектору України з використанням кластерного аналізу

Кравець С. В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науковий керівник: Краснюк М.Т., к.е.н., доцент

 

3. Сучасні телекомунікаційні мережі банку

Твердохліб Д. В.

Київський національний торговельно-економічний університет

Науковий керівник Нетребчук Л. О., старший викладач

4. Місце системи «клієнт – банк» в розрахункових операціях комерційного банку

Немикіна Ю.М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Науковий керівник: канд. техн. наук Старкова О. В.

 

5. Html 5, перспективи використання

Прасад А. Н.     

Київський національний економічний  університет імені В. Гетьмана

Htm1 5, перспективи використання

Науковий керівник: старш. викл. Мелащенко О.Б.

На секції 3 «Сучасні інформаційні технології в бізнесі та державному управлінні»найбільше питань було присвячено проблематиці практичного застосування інформаційних систем і технологій в економіці та сфері освіти.

Було представлено 15 доповідей із 6 вузів України. Найкращими були такі:

1. Порівняння розрахунку вартості рекламної кампанії за допомогою нечіткого методу групового урахування аргументів (НМГУА) та авторегресії (АР)»

Мізерака М. Ю.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Науковий керівник:  д-р техн. наук, проф. Зайченко О. Ю.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Суханова Л.С. 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"            

Науковий керівник:  канд. техн. наук, доц. Маслянко П. П.

 

3. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лучковська А.С.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

4. АВТОМАТИЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОПЕРАТИВНИМ РУХОМ ТОВАРУ І ТОВАРНОГО ЗАПАСУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Чепок К. А.

Одеський Національний Морський Університет

Науковий керівник:канд. фіз.-мат. наук, доц.  Розум М. В.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ SAP

Мельников В.В.

Украинский финансово-экономический институт

Науковий керівник: канд. екон. наук доц. Степаненко О.П.

6. МОДЕЛЬ ОБ'ЄКТНОЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «АБІТУРІЄНТ»

Груздева К. О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Гальчинський Л. Ю.