Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

англомовна бакалаврська програма

У 2018 році на вимогу сьогодення вперше в Україні відкрито англомовну спеціалізацію «Корпоративні фінанси»,аналог найпопулярнішої у світі освітньої програми «Corporate finance» (те саме «Business Finance»), що реалізується у провідних європейських та американських університетах. Англомовна програма «Корпоративні фінанси» з присвоєнням кваліфікації (ступеня) бакалавра призначена для українських та іноземних абітурієнтів з високим рівнем володіння англійською мовою, без якої в наш час неможливо побудувати кар’єру першокласного фінансиста.

Термін навчання - 4 роки. Форма навчання – очна (денна).

http://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/kkorp%20fin/0001.jpg

Особливості англомовної програми «Корпоративні фінанси»:

Це нова, сучасна, унікальна освітня програма, яка надає змогу амбітній та енергійній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру першокласного фінансиста у сфері бізнесу.

Програма розвиває перспективи професійної підготовки фахівців у сфері корпоративних фінансів з урахуванням специфічних особливостей діяльності суб’єктів бізнесу (виробничо-торгівельного, банківського, страхового, консалтингового).

В рамках освітньої програми студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Дью-Ділідженс, торгівля цінними паперами, VBM та інші), які реалізуються спільно із міжнародними консалтинговими компаніями й представниками корпоративного бізнесу. Бізнес-партнерами програми є переважно іноземні компанії, серед яких: L'Oreal Ukraine, KPMG,  Ernst&Young, ProCapital Group та ряд інших.

Диплом бакалавра за спеціалізацією «Корпоративні фінанси» визнається роботодавцями в країнах ЄС завдяки адаптованим до стандартів зарубіжних університетів-партнерів навчальним програмам із профільних дисциплін.

Студенти, що навчаються на програмі, можуть проходити включне навчання (англійська та/або німецька мова) в університетах-партнерах:

-           Philipps-University of Marburg (Germany)

-           Georg-August-University of Göttingen (Germany)

-           University of Redlands (USA)

Отримавши диплом бакалавра за англомовною програмою «Корпоративні фінанси» випускник гарантовано зможе:

 • управляти доходами, витратами й прибутком великого, середнього та малого бізнесу, а також банківського й інших секторів економіки;
 • здійснювати фінансово-інвестиційний аналіз, облік за національними та міжнародними стандартами, бюджетування на рівні підприємств;
 • вести діалог з бізнес-партнерами різних країн зрозумілою всім «фінансовою мовою»;
 • отримати прикладні вміння з дью ділідженсу, банкінгу, міжнародної економіки та права, екаунтингу, фінансової аналітики, оподаткування бізнесу;
 • використовувати блокчейн технології (цифрові активи, криптовалюти) у розрахунках між контрагентами та в управлінні Business Finance;
 • продовжити навчання у магістратурі за такими програмами, як «Corporate Financial Management» (english), «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансовий контролінг», «Фінансування інвестиційних проектів», після чого вступити до аспірантури за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» і, захистивши кандидатську дисертацію, отримати диплом PhD (доктор філософії).

Основні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Українознавство
 • Психологія
 • Прикладна інформатика
 • Вступ до спеціальності
 • Мікроекономіка
 • Вища математика
 • Макроекономіка
 • Філософія
 • Прикладне моделювання (економетрика)
 • Право
 • Підприємництво
 • Менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Інвестування
 • Гроші та кредит
 • Фінанси 
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси підприємств:
 • Міжнародна економіка
 • Фінансовий ринок
 • Фінтех у малому та середньому бізнесі
 • Банкінг
 • Корпоративні фінанси
 • Податкова система
 • Страхування
 • Фінансово-інвестиційний аналіз
 • Корпоративне бюджетування
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Фінансовий контролінг:
 • Іноземна мова з поглибленим вивченням
 • Друга іноземна мова (німецька, французська, польська, англійська)
 • Фахова іноземна мова
 • Управління кар'єрою
 • Фінансова математика
 • Бізнес-інформатика
 • Фінансове моделювання в бізнесі
 • Соціологія
 • Блокчейн технології у фінансуванні бізнесу
 • Бізнес-лінгвістика
 • Ректрутинг персоналу
 • Фінансове право
 • Соціологія
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Корпоративне право
 • Управління конфліктами
 • Інвестиційне кредитування
 • Міжнародні фінанси
 • 1С Бухгалтерія
 • Фінансова діяльність корпорацій  
 • Вирішення господарських спорів
 • Фінансові інвестиції
 • Експертна оцінка майна
 • Аудит
 • Фінанси страхових організацій
 • Торгівля цінними паперами
 • Оподаткування великого бізнесу
 • Іпотечний ринок
 • Дью Ділідженс

Попит на випускників кафедри корпоративних фінансів і контролінгу багато років стабільно перевищує пропозицію!

Це є результатом високої якості підготовки фахівців і широкої сфери застосування отриманих знань, вмінь та навичок, адже спеціаліст Business Finance може працювати:

 •      у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на посадах фінансового директора, фінансового менеджера, фінансового аналітика, економіста з планово-аналітичної роботи, спеціаліста відділу фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту;
 •    у фінансових установах та сфері консалтингу – на  посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитного експерта, аналітика з інвестицій, інспектора зі страхування, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджера із фінансового лізингу, інспектора з оцінки вартості;
 •     в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та міжнародних інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, податкового консультанта, економіста, працівника контрольно-ревізійного відділу.

Роботодавці конкурують за нашимивипускникамище до отриманнядиплому!

http://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/kkorp%20fin/Photo_KPMG.jpg

Контакти приймальної комісії:

м.  Київ, проспект Перемоги 54/1 ауд. 302(для громадян України) Відповідальний секретар приймальної комісії Скакальський Юрій Сергійович, тел. +38 (097) 567-38-63

м. Київ, проспект Перемоги 54/1, кім. 302(для іноземних громадян)контактна особа Іванець Ірина Василівна тел. +38 (067) 501-31-13

http://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/kkorp%20fin/Photo_2018.jpg

Викладацький склад програми

Долучайтеся до нанашоїбакалаврської  англомовноїпрограми«CorporateFinance»і Ви станете першокласним фінансовим менеджером та аналітиком нового покоління!

 

Остання редакція: 02.07.20