Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етапи вступу на спеціальність 081 «Право»

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

14 травня – 18:00 година 05 червня 2018 року

14 травня – 18:00 година 05 червня 2018 року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

14 травня – 31 травня 2018 року

14 травня – 31 травня 2018 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

02 липня – 09 липня 2018 року

02 липня – 09 липня 2018 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

02 липня – 26 липня 2018 року

02 липня – 26 липня 2018 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 13 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

13 липня 2018 року

13 липня 2018 року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13 серпня 2018 року

до 13 серпня 2018 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 18 серпня 2018 року

до 18:00 18 серпня 2018 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 18.00 20 серпня 2018 року

до 18.00 20 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 28 серпня 2018 року

не пізніше 28 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

не пізніше 30 вересня 2018 року

 

Остання редакція: 28.06.18