Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етапи вступу на спеціальність 081 «Право»

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

13травня – 18:00 година 03червня 2019року

13травня – 18:00 година 03червня 2019року

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

13 травня – 31 травня 2019року

13травня – 31 травня 2019року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17червня – 25червня 2019року

17червня – 25червня 2019року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

10липня – 23липня

2019року

10липня – 23липня 2019року

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02липня 2019року

02липня 2019року

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 13 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

04 липня 2019року

04 липня 2019року

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

05липня – 26липня

2019року

05липня – 26липня

2019року

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 05серпня 2019року

до 05 серпня 2019року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 10серпня

2019року

до 18:00 10серпня

2019 року

Наказ про зарахування за державним замовленням

до 12.00 11серпня 2019року

до 12.00 11серпня 2019року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15серпня

2019року

не пізніше 15серпня 2019року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019року

не пізніше 30 вересня 2019року

 

Остання редакція: 19.02.19