Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Реєстрація на МТНК /МКТ для вступу до магістратури

Реєстрація на МКТ/МТНК  для вступників до магістратури!!!

 

Шановні вступники до магістратури!

З 27 червня 2022 року до 18:00 18 липня 2022 рокуу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» буде проводитися дистанційна реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту (МКТ https://testportal.gov.ua/magisterskyj-kompleksnyj-test-mkt/ ) та магістерського тесту навчальної компетенції (МТНК https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/ ), які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами спеціальностей:

 • 051 «Економіка» (МТНК);
 • 053 «Психологія» (МТНК);
 • 054 «Соціологія» (МТНК);
 • 071 «Облік і оподаткування» (МТНК);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (МТНК);
 • 073 «Менеджмент» (МТНК);
 • 075 «Маркетинг» (МТНК);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (МТНК);
 • 081 «Правознавство» (МКТ МТНК);
 • 281 «Публічне управління та адміністрування» (МТНК);
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» (МТНК).

 

Для проходження дистанційної реєстрації вступників для складання МКТ/МТНК пропонуємо наступний алгоритм дій:

1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup2022@kneu.edu.uaскановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Zayava-anketa-MKT_MTNK.pdf );
 • документа, що посвідчує особу (ІD, паспорт);
 • облікової картки платника податків (ІПН, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації
  086-3/о у разі необхідності створення особливих умов для проходження МКТ/МТНК.

!!!Якщо вступник не потребує спеціальних умов при проходженні тестування медичного висновку подавати непотрібно!!!

 

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності). Приймальна комісія універcитету здійснює реєстрацію вступників та оформлення екзаменаційного листка.

Після оформлення сканована копія екзаменаційного листка та реєстраційної карти відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Вступник має перевірити інформацію, зазначену у надісланому екзаменаційному листку. У разі виявлення помилок потрібно звернутися до Приймальної комісії університету.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти автоматично створюється «Інформаційна сторінка учасника МТНК/МКТ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому. Саме з цієї Інформаційної сторінки Вступник надалі дізнаватиметься всю інформацію щодо дати і місця проходження тестування.

Телефон для консультацій:  044 (371-61-84)

Також можна скористатися іншими каналами комунікації:
https://kneu.edu.ua/ua/plicants/pers_kons_d_vstup/


До зустрічі в КНЕУ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 13.06.22