Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік документів абітурієнта при вступі на базі ОКР молодшого спеціаліста

Абітурієнт повинен мати при собі оригінали наступних документів та пред’явити їх особисто:

Паспорт

Диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього

Військовий квиток (посвідчення про приписку)

 

1. Заява (заповнюється у приймальній комісії).

2. Оригінал і копія документа, що засвідчує особу та громадянство.

3. Оригінал, а також дві копії документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатку до нього.

4. Оригінал сертифікату УЦОЯО та його копію з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), ОБОВ’ЯЗКОВО – інформаційну картку до сертифікату ЗНО (копія завіряється за оригіналом приймальною комісією);

5. Оригінал та дві копії документу про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платника податків.

6. Оригінал та копію військового квитка (посвідчення про приписку).

7. Оригінал та дві копії документа про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах).

Чотири фотокартки розміром 3х4 см.

Папки  з  зав’язками– 2шт.

Конверти формату А5з  марками (марки на 10 грн. 00 к.) - 2 шт.

Паперовий  швидкозшивач – 1 шт.

Файли формату А4 - 2 шт.

*Усі копії можуть завірятися приймальною комісією за наявності оригіналу.

Остання редакція: 08.07.19