Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому 2018

Правила  прийому  до  Державного  вищого  навчального  закладу "Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана  у  2018  році"


Додаток 1 – Перелік освітніх рівнів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3 – Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4 - Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього  ступеня магістра за спорідненою спеціальністю  ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти)

Додаток 6 – ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7 – ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Додаток 8 - ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Додаток 9 - ПРАВИЛА ПРИЙОМУ громадян України  для проходження  військової підготовки за  програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 році

Остання редакція: 03.09.18