Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому до ДВНЗ 'КНЕУ імені Вадима Гетьмана' у 2022 році

Правила прийому до ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2022 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Додаток 3 . Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4 . Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього  ступеня магістра

Додаток 5 . Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5.1 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років для вступу на основі повної загальної середньої освіти 2022 року

Додаток 6. Положення про мотиваційний лист вступника

Додаток 7. Технологічна карта проведення фахового іспиту у дистанційній формі

Додаток 8.  Порядок організації прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства  

 

Додаток 10. Правила прийому на другу вищу освіту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Додаток 11. Правил прийому в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» у 2022 році

 

Остання редакція: 21.07.22