Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана

Правила прийому до ДВНЗ 'КНЕУ імені Вадима Гетьман' у 2022 році

Правила прийому до ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2022 році

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та освітніх програм,за якими оголошується прийом на навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Додаток 3 Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4 Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього  ступеня магістра

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 9 Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

 

Остання редакція: 05.01.22