Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проєкт правил прийому до ДВНЗ 'КНЕУ імені Вадима Гетьман' у 2022 році

Проєкт правил прийому до ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2022 році

Додаток 1 . Перелік освітніх ступенів та освітніх програм,за якими оголошується прийом на навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Додаток 3 . Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4 . Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього  ступеня магістра

Додаток 5 . Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6. Положення про мотиваційний лист вступника

Додаток 7. Технологічна карта проведення фахового іспиту у дистанційній формі

 

Додаток 10. Правила прийому на другу вищу освіту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Остання редакція: 26.05.22