Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому до КНЕУ імені Вадима Гетьмана у 2023 році

Правила прийому до  "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2023 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Додаток 3 . Перелік спеціальностей (освітніх програм), термінів навчання, форм здобуття освіти для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі НРК-5

Додаток 3.1. Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2023 року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК-5

Додаток 3.2. Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2022року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК-5

Додаток 3.3. Перелік конкурсних предметів ЗНО 2020-2021 та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК-5

Додаток 4 . Перелік спеціальностей (освітніх програм), вагових коефіцієнтів ЄВІ, ЄФВВ, фахових іспитів для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра

Додаток 5 . Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2023 року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5.1 Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2022року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі пвоної загальної середньої освіти

Додаток 5.2 Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років та вагових коефіцієнтів для вступу  на навчаннядляздобуттяступенябакалаврна основі повної загальноїсередньоїосвіти

Додаток 6. Положення про мотиваційний лист вступника

Додаток 7. Технологічна карта проведення фахового іспиту у дистанційній формі

Додаток 8.  Порядок організації прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства  

 

Додаток 10. Правила прийому до Навчально-наукового інституту бізнес-освіти імені Анатолія Поручника

Додаток 11 Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Остання редакція: 04.07.23