Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Політичні технології та лідерство

Рівень підготовки «БАКАЛАВР»

Спеціальність «Політологія»

Спеціалізація «Політичні технології та лідерство»

      Мета: підготовка висококваліфікованих фахівців з теоретичної та прикладної політології, які мають теоретичні знання, володіють сучасним політологічним мисленням, вміннями та навичками, необхідними для вирішення проблем реформування політичної системи, модернізації політичної сфери, практичної реалізації євроінтеграційних прагнень українського суспільства.

Навчальна програма спеціальності передбачає опанування дисциплін:

 • політичні інститути,
 • політична влада,
 • теорія політичних систем,
 • політична компаративістика,
 • політичний маркетинг,
 • політичний менеджмент,
 • політологічна теорія держави,
 • громадянське суспільство,
 •  політичні еліти та лідерство,
 • політичні ідеології,
 • геополітика,
 • політичний PR,
 • політична трансформація і модернізація,
 • електоральна політологія,
 • політичне прогнозування,
 • політичні аспекти міжнародних відносин,
 • технології прийняття політичних рішень,
 • політичні засади національної безпеки та ін.

Для фахівців цієї спеціалізації існують можливості працевлаштування у вітчизняних та зарубіжних компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, громадських організаціях, мас-медійних структурах, дорадництво і консультування.

Посади випускників-бакалаврів політології(згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»):

 • професіонал в галузі політології;
 • науковий співробітник (політологія);
 • політолог;
 • політичний оглядач;
 • викладач вищих навчальних закладів;
 • викладач середніх навчальних закладів;
 • аналітик консолідованої інформації,

а також:

 • аналітик з прикладних політичних технологій;
 • фахівець-аналітик з євроінтеграційних питань;
 • фахівець-аналітик з питань євроатлантичної інтеграції;
 • фахівець-аналітик з порівняльного аналізу політичних процесів;
 • фахівець-аналітик з питань політики національної безпеки;
 • фахівець-аналітик з питань воєнної політики держави (наддержавного об’єднання, блоку, коаліції);
 • фахівець-аналітик з питань політичного прогнозування;
 • фахівець-аналітик з питань формування політичного іміджу;
 • фахівець-аналітик з питань політичного лідерства;
 • співробітник у  відділах гуманітарного і  соціально-політичного напрямку редакцій засобів масової інформації, аналітичних центрів.

Бакалаври політології мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Остання редакція: 04.03.19