Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Культурно- історична спадщина України

Остання редакція: 25.11.19

Публікаціі з предмету

  • Культурно-історична спадщина України (79.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Культурно-історична спадщина України» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р05 «Туризм»25 Листопада 2019 р.